PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proteomika a metody studia primární struktury biopolymerů - MC250P60N
Anglický název: Proteomics and biopolymers primary structure determination
Český název: Proteomika a metody studia primární struktury biopolymerů
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Petr Man, Ph.D.
RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Neslučitelnost : MC250P60
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Petr Man, Ph.D. (03.11.2023)
Přednáška je zaměřena na objasnění metod, které umožňují řešit primární strukturu proteinů, peptidů, sacharidů, oloigosacharidů, lipidů a nukleových kyselin. V průběhu přednáškového cyklu budou studenti seznámeni s principy hmotnostní spektrometrie a separačních technik, které se používají ke studiu struktury biopolymerů. Posluchačům budou vysvětleny principy ionizačních technik a funkce hmotnostních analyzátorů, kde důraz bude kladen na "měkké" ionizační techniky a analyzátory s nimi spojené. Dále budou studentům osvětleny mechanismy fragmentace biopolymerů za různých podmínek a interpretace získaných dat. Také budou popsány přístupy přípravy vzorků různých biopolymerů pro daný typ analýzy.

Na přednášku volně navazuje kurz "Moderní metody výzkumu proteinů" (MC250P21) kde jsou dále rozvíjeny moderní MS techniky využívané ke studiu struktury a interakcí proteinů.

Videa Peterslab Youtube - https://www.youtube.com/@peterslab7464/videos
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (21.05.2019)

Richard J. Simpson "Proteins and Proteomics" Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York 2003

A. L. Burlingame, Steven A. Carr, Michael A. Baldwin "Mass spectrometry in Biology and Medicine" Humana Press, New Jersey 2000

Aebersold R, Goodlett DR. "Mass spectrometry in proteomics." Chem Rev. 2001 101(2):269-95.

Griffin TJ, Goodlett DR, Aebersold R." Advances in proteome analysis by mass spectrometry." Curr Opin Biotechnol. 2001;12(6):607-12.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Petr Man, Ph.D. (30.09.2020)

Písemná část zkoušky se skládá z deseti otázek. Každá je za jeden bod. K ústní části zkoušky jsou připuštěni jen studenti, kteří z písemnné části získali šest (60%) a více bodů. Případné alternativní způsoby složení zkoušky budeme řešit v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Petr Man, Ph.D. (19.02.2019)

1) Úvod do hmotnostní spektrometrie
2) Ionizační techniky
3) Hmotnostní analyzátory a detektory iontů
4) Interpretace spekter biopolymerů
5) Tandemová hmotnostní spektrometrie - identifikace a kvantifikace proteinů
6) Určení místa a typu post-translační modifikace proteinů
7) Kvantitativní proteomika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK