PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Proteomika a metody studia primární struktury biopolymerů - MC250P60N
Anglický název: Proteomics and biopolymers primary structure determination
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Petr Man, Ph.D.
RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Neslučitelnost : MC250P60
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. (13.06.2014)
Přednáška je zaměřena na objasnění metod, které umožňují řešit primární strukturu proteinů, peptidů, sacharidů, oloigosacharidů, lipidů a nukleových kyselin. V průběhu přednáškového cyklu budou studenti seznámeni s principy hmotnostní spektrometrie a separačních technik, které se používají ke studiu struktury biopolymerů. Posluchačům budou vysvětleny principy ionizačních technik a funkce hmotnostních analyzátorů, kde důraz bude kladen na "měkké" ionizační techniky a analyzátory s nimi spojené. Dále budou studentům osvětleny mechanismy fragmentace biopolymerů za různých podmínek a interpretace získaných dat. Také budou popsány přístupy přípravy vzorků různých biopolymerů pro daný typ analýzy.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. (13.06.2014)

Richard J. Simpson "Proteins and Proteomics" Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York 2003

A. L. Burlingame, Steven A. Carr, Michael A. Baldwin "Mass spectrometry in Biology and Medicine" Humana Press, New Jersey 2000

Aebersold R, Goodlett DR. "Mass spectrometry in proteomics." Chem Rev. 2001 101(2):269-95.

Griffin TJ, Goodlett DR, Aebersold R." Advances in proteome analysis by mass spectrometry." Curr Opin Biotechnol. 2001;12(6):607-12.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. (13.06.2014)

Písemná část zkoušky se skládá z deseti otázek. Každá je za jeden bod. K ústní části zkoušky jsou připuštěni jen studenti, kteří z písemnné části získali šest (60%) a více bodů.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. (13.06.2014)

1) Úvod do hmotnostní spektrometrie

2) Ionizační techniky

3) Hmotnostní analyzátory a detektory iontů

4) Interpretace spekter biopolymerů

5) Tandemová hmotnostní spektrometrie - identifikace a kvantifikace proteinů

6) Určení místa a typu post-translační modifikace proteinů

7) Přístupy k řešení 3D struktury proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie

8) Hmotnostní spektrometrie jako zobrazovací technika tkání

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK