PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná biochemie - MC250P51
Anglický název: Applied biochemistry
Český název: Aplikovaná biochemie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Vino_Hodek.pdf Víno prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (19.02.2019)
V průběhu jednoho semestru budou přednášeny principy potravinářských a biotechnologických výrobních procesů, při nichž jsou využívány přirozené nebo manipulované mikroorganismy a další procesy biochemické povahy. Detailně budou probrány technologie průmyslově významných fermentačních výrob např. zpracování mléka (sýry, jogurty) a výroby kvasných nápojů (víno, pivo), chemické (ethanol, org. kyseliny, aminokyseliny) a farmaceutické výroby (antibiotika). Navíc budou uvedeny příklady speciálních výrob a aplikací např. enzymové biotechnologie, bioremediace, transgenní organismy, atd. Kromě toho budou zmíněny biochemické procesy týkající se farmakologicky a potravinářsky významných produktů rostlinného původu (např. čajů, kávy, čokolády, bylinných extraktů).Souhrnné informace o předmětu Aplikovaná biochemie naleznete také v Moodle: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1314
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (20.02.2017)

Doporučujeme aktivní znalost Biochemie I v základním kurzu (MC250P03I).

Atlas, R. M.: Principles of Microbiology, Vm. C. Brown Publishers, N. York 1997
Bendová, O., Janderová, B.: Vybrané kapitoly z biotechnologií, SPN Praha, 1990
Rose, A. H.: Alcoholic beverages, Academic Press, N. York 1977
Dairy Processing Handbook. Published by Tetra Pak Processing Systems AB, S-221 86 Lund, Sweden.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (20.02.2017)

písemný test, 10 otázek, hodnocení: 100-87% výborně, 86-73% velmi dobře, 72-60% dobře

Doporučujeme aktivní znalost Biochemie I v základním kurzu (MC250P03I).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (19.02.2019)

A. Mléčné výrobky
1. Zpracování mléka (mléko, smetana, máslo)
2. Druhy kvašení (jogurt, acidofilní mléko, kefír)
3. Sýrařství

B. Alkoholické nápoje
1. Pivo: historie, zákon, technologie výroby, druhy
2. Víno: historie, zákon, druhy, oblasti, technologie
3. Destiláty

C. Výroba organických látek a proteinů
1. Kyselina citronová, ocet, aminokyseliny, vitaminy atd.
2. Proteiny a enzymy

D. Ostatní technologie
1. Bioremediace, čističky
2. Speciální technologie

E. Geneticky modifikované organismy
1. Metodiky transgenese organismů
2. GMO potraviny

F. Farmakologicky aktivní látky
1. rostliny, plísně, bakterie

G. Produkty rostlinné původu
1. Čaj, káva, kakao
2. Cukr

H. Konzervárenství
1. Obecné techniky
2. Zpracování masa

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK