PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná biochemie - MC250P51
Anglický název: Applied biochemistry
Český název: Aplikovaná biochemie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (28.02.2021)
V průběhu jednoho semestru budou přednášeny principy potravinářských a biotechnologických výrobních procesů, při nichž jsou využívány přirozené nebo geneticky pozměněné/upravené mikroorganismy a další procesy biochemické povahy. Detailně budou probrány technologie průmyslově významných fermentačních výrob např. zpracování mléka (sýry, jogurty) a výroby kvasných nápojů (víno, pivo), chemické (ethanol, org. kyseliny, aminokyseliny) a farmaceutické výroby (antibiotika). Navíc budou uvedeny příklady speciálních výrob a aplikací např. enzymové biotechnologie, bioremediace, transgenní a geneticky modifikované organismy, atd. Současně bude přednesen úvod do farmakologicky/toxikologicky aktivních látek nejen rostlinného původu. Kromě toho budou zmíněny biochemické procesy týkající se potravinářsky významných produktů rostlinného původu a jejich zpracování (např. čaje, kávy, čokolády, obilovin, cukru, bylinných extraktů) a základní výživové a nutriční biochemické vlastnosti potravin.


Souhrnné informace o předmětu Aplikovaná biochemie naleznete také v Moodle: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1314
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (16.02.2020)

Doporučujeme aktivní znalost Biochemie I v základním kurzu (MC250P03I).

Atlas, R. M.: Principles of Microbiology, Vm. C. Brown Publishers, N. York 1997

Bendová, O., Janderová, B.: Vybrané kapitoly z biotechnologií, SPN Praha, 1990

Čepička, J. a kol.: Obecná potravinářská technologie, skripta VŠCHT, 2001

Kadlec, P. a kol.: Technologie potravin I+II, VŠCHT, 2002

McCance a Widdowson´s:The Composition of Foods, 6. Sum Ed., Royal Society of Chemistry Cambridge a Food Standard Agency, 2008, ISBN 978-0-85404-428-3

Tamang J.P. Kailasapathy: Fermented Foods and Beverages of the World, CRC Press 2010, ISBN 978-1-4200-9495-4

Briggs D.E. a kol.: Brewing Science and Practise, CRC Press 2004, ISBN 0-8493-2547-1

Rose, A. H.: Alcoholic beverages, Academic Press, N. York 1977

Dairy Processing Handbook. Published by Tetra Pak Processing Systems AB, S-221 86 Lund, Sweden.

Jordan B.R.: THE MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY OF FLOWERING, CABI2006, ISBN-13: 978-1-84593-042-4

Koolman J., Moeller H. K. H. Roehm: Kaffee, Käse, Karies … Biochemie im Alltag, Wieley 1998.
 
Wong, DWS.: Mechanism and theory in food chemistry, An AVI Book2010, ISBN 0-442-20753-0

Kodíček M. a kol.: Biochemie: chemický pohled na biologický svět, VŠCHT, 2015.

Koolman J, K. H. Roehm: Color Atlas of Biochemistry, 3. vydání, Thieme, Stuttgart, New York 2013.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (28.02.2021)

Písemný test, 10 otázek, hodnocení: 100-87% výborně, 86-73% velmi dobře, 72-60% dobře

Důrazně doporučujeme aktivní znalost biochemie v základním kurzu - Biochemie I (MC250P03I) nebo adekvátního kurzu (např. Biochemie pro KATA).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (28.02.2021)

Sylabus

A. Mléčné výrobky
1. Zpracování mléka (mléko, smetana, máslo)
2. Druhy kvašení (jogurt, acidofilní mléko, kefír)
3. Sýrařství

B. Alkoholické nápoje
1. Pivo: historie, zákon, technologie výroby, druhy
2. Víno: historie, zákon, druhy, oblasti, technologie
3. Destiláty

C. Výroba organických látek a proteinů
1. Kyselina citronová, ocet, alkoholy/ketony,  aminokyseliny, vitaminy atd.
2. Proteiny a enzymy

D. Geneticky modifikované organismy
1. Metodiky transgenese organismů
2. Biotechnologie GMO potravin

E. Ostatní technologie
1. Bioremediace, čističky
2. Speciální technologie


F. Farmakologicky aktivní látky
1. rostliny, plísně, bakterie

G. Produkty rostlinné původu
1. Čaj, káva, kakao
2. Cukr, obiloviny

H. Konzervárenství
1. Obecné techniky
2. Zpracování masa

I. Výživa - nutriční a biochemické vlastnosti potravin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK