PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Management biochemie - MC250P50
Anglický název: Management of biochemistry
Český název: Management biochemie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 7
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Věra Černá, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.
RNDr. Věra Černá, Ph.D.
doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Mgr. Daniel Rozbeský, Ph.D.
Mgr. Ondřej Skořepa, Ph.D.
Mgr. Viktor Sýkora
RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Věra Černá, Ph.D. (06.02.2020)
Předmět je koncipován tak, aby seznámil posluchače zevrubně s tématy jako organizace a možnosti studia biochemie, publikování, granty, hodnocení vědeckých výsledků a jejich přenos do praxe, patenty, řízení, organizace a využití klinické biochemie, biotechnologií, molekulární biologie, geneticky modifikovaných organismů, laboratorních zvířat, povolování a registrace léků a doplňků potravy. Patentová ochrana výsledků biochemického výzkumu atd.
Daná témata jsou často přednášena externími specialisty
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Věra Černá, Ph.D. (06.02.2020)

Podklady k jednotlivým přednáškám budou dostupné na SIS (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=b7d6c99fcf50db1dd06c057c8cdec631&tid=2&do=predmet&kod=MC250P50)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Věra Černá, Ph.D. (20.01.2023)

Předmět bude v letním semestru 2023 vyučován, pokud bude přihlášeno alespoň 7 studentů

Výuka začíná až 20. 2. 2023

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná 75% účast na přednáškách a splnění zkouškového testu na alespoň 60%

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Věra Černá, Ph.D. (13.02.2022)

Organizace studia

Jak publikovat v biochemii

Granty domácí a zahraniční

Hodnocení vědeckých výsledků

Generická léčiva, vývoj a testování

Přenos vědeckých výsledků do praxe, patenty

Komerční potenciál výzkumných projektů

GMO

Laboratorní management klinické laboratoře

Práce s laboratorními zvířaty

Klinické testování léků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK