PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Biologie pro biochemiky - MC250P49
Anglický název: Biology for biochemists
Český název: Biologie pro biochemiky
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. (30.09.2016)
Přednáška rozšiřuje a prohlubuje znalosti středoškolské biologie s důrazem na biochemické principy biologických dějů. Cílem přednášky je stručně v přehledu zopakovat látku biologie ze střední školy, navíc však poodhalit molekulární aspekty biologických procesů; budeme se tedy věnovat více biologii buňky a popisu interakcí biomakromolekul než systematickému popisu živého, a tím vytvořit základ a přehled pro pozdější lepší pochopení detailních biochemických procesů, s nimiž budou studenti seznamováni v navazujících přednáškách v pozdějších úsecích studia.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. (30.09.2016)

Dostupné učebnice biologie pro gymnázia či jakákoli jiná moderní učebnice biologie, např.:

Rosypal, S. a kolektiv autorů: Nový přehled biologie, Scientia, pedagogické nakladatelství Praha, 2003
Campbell N.A., Reece J.B. a kol.: Biology, Pearson Education, libovolná novější edice.

Ze starších dostupných:

Obecná biologie, J. Nedvídek a kol., UK, 1985
Obecná biologie, A. Romanovský a kol., SPN, 1985
Molecular Aspects of Cell Biology, R.H. Garret and C.M. Grisham, Sounders college publishing 1995
The Nature of Life: J.H. Postlethwait, J.L. Hopson, New York, 1992

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. (16.01.2018)

Zkouška je písemná, úspěšnost 60-69% v testu bude klasifikována jako dobře, 70-79% jako velmi dobře a 80-100% jako výborně.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. (02.10.2017)

Vznik a původ života na Zemi. Evoluce.

Prokaryota, Eukaryota - stavba buněk. Živočišné, rostlinné buňky a buňky hub - stavba, funkce, organizace.

Membrány a transport látek. Regulace procesů v buňkách a organismu.

Od buňky k tkáni (pletivu). Typy tkání, pletiv, jejich funkce, stavba.

Dělení buněk. Mitóza a meióza. Genetická informace a základy genetiky. Reprodukce organismů.

Viry, prvoci, živočichové, rostliny a houby - základy systematiky, ekologická role a vývojové vztahy.

01. Vznik života, evoluce, rozdělení organismů
02. Prokaryotická buňka
03. Eukaryotická buňka
04. Transport látek přes buněčné membrány
05. Buněčný cyklus, mitóza, meióza, reprodukce
06. Viry
07. Bakterie
08. Protista
09. Rostliny
10. Houby
11. Živočichové I
12. Živočichové II

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK