PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Molekulární techniky - MC250P45
Anglický název: Molecular techniques in DNA diagnostics
Český název: Molekulární techniky
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Petr Man, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Petr Man, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Petr Man, Ph.D. (23.10.2019)
Přednášky se konají ve čtvrtek v CH3 od 9:50. Přednáška odpadá 14.11.2019.

Přednáška se zabývá teoretickými i praktickými aspekty moderních molekulárních diagnostik. V přednášce jsou probírány jednotlivé experimentální techniky používané při analýze DNA. Dále jsou diskutovány příklady nejčastějších geneticky podmíněných onemocnění a úloha molekulárních diagnostik při jejich identifikaci, stejně tak jako využití ve forenzní oblasti. Je předpokládaná znalost základnů molekulární biologie a genetiky.
Přednášky jsou v češtině.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Petr Man, Ph.D. (05.10.2016)

Doporučená literatura:
Lela Buckingham - Molecular Diagnostics: Fundamentals, Methods & Clinical Applications (F. A. Davis Company)
Tom Strachan - Human Molecular Genetics (Wiley-Liss)
Stanislav Rozsypal - Úvod do molekulární biologie I., II.
Richard Průša - Základy analytických metod v klinické molekulární biologii
John M. Butler - Forensic DNA Typing (Elsevier)

Další vhodné literární zdroje:
William B. Coleman - Molecular Diagnostics: For the Clinical Laboratorian (Humana Press)
J. Crocker - The Science of Laboratory Diagnosis (John Wiley and Sons)
M. Debnath - Molecular Diagnostics Promises and possibilities (Springer)
Rob Elles - Molecular Diagnosis of Genetic Diseases (Methods in Molecular Medicine) (Humana Press)
Gerrit J. Viljoen - Molecular Diagnostic PCR Handbook (Springer)
John M. S. Bartlett - PCR protocols (Methods in Molecular Biology) (Humana Press)
Y. M. Dennis Lo - Clinical applications of PCR (Methods in Molecular Biology) (Humana Press)
George Patrinos - Molecular Diagnostics (Academic Press)
Benjamin Lewin - Genes (Jones & Bartlett Publishers) - Doplňky online
Angel Carracedo - Forensic DNA Typing Protocols (Methods in Molecular Biology) (Humana Press)

Webové stránky:
Genecards
Genetics Fact Sheets
DNA from the beginning
Genetic Science Learning Center - Uni Utah
DNA Learning Center
OMIM / OMIM @ NCBI
WikiSkripta
Základy genetiky
Genetika 1.LF UK
Biomach
Genes and Disease @ NCBI
Multimediální učebnice DNA diagnostiky
Genomika v medicíně - 1.LF UK
DNA interactive
Proteopedia


Odkazy z přednášky:
Cell Cycle Game
Replikace DNA
Sbalení DNA
Sestavení karyotypu
RNA interference
Cross-over

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Petr Man, Ph.D. (01.10.2013)

Písemná zkouška v trvání jedné hodiny. Nutno získat alespoň 60 bodů ze 100. Po písemné části následuje ústní část, která se odehrává zejména formou diskuze nad písemnou částí.

Konzultace po domluvě (nejlépe e-mailem) : petr.man @ natur.cuni.cz

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petr Man, Ph.D. (21.12.2017)

DNA, RNA, chromozómy, karyotyp, buněčný cyklus, meióza, mitóza, telomery, repetititvní DNA, mutace DNA. Techniky - izolace NK, cytogenetika, restrikční štěpení, elektroforéza, hybridizace, PCR a její modifikace, sekvenační techniky. Aplikace technik v diagnostice - nádory, vrozené poruchy, transplantace, přenašeči, forenzní analýza, personalizovaná medicína.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK