PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Biochemie II (kata) - MC250P40B
Anglický název: Biochemistry II
Český název: Biochemie II (kata)
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Vyučující: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Mgr. Renata Ptáčková, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: SIMONAT (22.04.2002)
Tato přednáška je určena pro studenty KATA.
Definice oboru, základní pojmy a typy organismů. Základní složky živé hmoty (proteiny, sacharidy, lipidy a nukleové kyseliny) jejich struktura a funkce. Enzymy. Katabolické děje: glykolysa, citrátový cyklus, respirační řetězec, proteolysa a metabolismus aminokyselin. Anabolické děje: pentosafosfátový cyklus, synthesa lipidů a sacharidů, fotosynthesa. Přenos genetické informace a proteosynthesa. Regulace biochemických dějů.
Literatura -
Poslední úprava: SRBA (19.08.2002)

Literatura:

Kolektiv: Biochemie - základní kurz, UK, Praha 1998.

Z. Šípal a kol.: Biochemie, SPN, Praha 1992.

L. Stryer: Biochemistry, Freeman, N. Y. 1995.

V. Voet, J.G. Voet: Biochemistry, Wiley, N. Y. 1995.

R. H.Garrett, C. M. Grisham: Biochemistry, Saunders Col. Publ., N. Y. 1995.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (22.09.2017)

Kombinovaná zkouška: písemná část (biochemie + metody, příklad), ústní zkouška - na základě písemky.

Podmínky k získání zápočtu ze cvičení:
K získání zápočtu je třeba dosáhnout za cvičení alespoň 20 bodů.
Minimálně 12 bodů musí student získat ze zápočtových testů (buď dvou průběžných dohromady za 20 bodů nebo jednoho závěrečného za 20 bodů). Další body budou udělovány za docházku (účast na 1 cvičení = 1 bod).
Zápočet je podmínkou účasti na zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: SIMONAT (25.04.2002)

Katabolismus. Procesy získávání energie, makroergické sloučeniny. Odbourávání sacharidů - glykolysa a kvašení. Oxidační dekarboxylace oxokyselin. Citrátový cyklus. Biologické oxidace, dýchací řetězec, aerobní fosforylace. Odbourávání lipidů, ß-oxidace mastných kyselin. Energetické bilance pochodů. Vztah metabolismu sacharidů a lipidů. Odbourávání proteinů, proteolysa, přeměny na alfa-uhlíku aminokyselin, močovinový cyklus.

Anabolismus. Organismy autotrofní a heterotrofní. Pentosafosfátový cyklus, synthesa mastných kyselin a lipidů, synthesa sacharidů. Fotosynthesa, fotosyntetické pigmenty, přenašeče elektronů, tvorba ATP, fotosyntetická fixace CO2, fotorespirace.

Přenos genetické informace a proteosynthesa. Nukleové kyseliny, struktura a metabolismus jejich složek. Genetický kód. Replikace DNA, transkripce, translace. Aktivace aminokyselin a synthesa proteinů. Regulace proteosynthesy. Posttranslační modifikace.

Regulace. Hormony, chemická struktura a funkce. Regulace biochemických procesů, integrace metabolismu, vztahy mezi jednotlivými pochody, nástroje regulace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK