PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biochemie II (kata) - MC250P40B
Anglický název: Biochemistry II
Český název: Biochemie II (kata)
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (11.10.2020)
Tato přednáška je určena pro studenty KATA.
Definice oboru, základní pojmy a typy organismů. Základní složky živé hmoty (proteiny, sacharidy, lipidy a nukleové kyseliny) jejich struktura a funkce. Enzymy. Katabolické děje: glykolysa, citrátový cyklus, respirační řetězec, proteolysa a metabolismus aminokyselin. Anabolické děje: pentosafosfátový cyklus, synthesa lipidů a sacharidů, fotosynthesa. Přenos genetické informace a proteosynthesa. Regulace biochemických dějů.

UPOZORNĚNÍ po dobu opatření proti pandemii (od října 2020 do odvolání) probíhá přednáška on-line (v prostředí G Meet), cvičení kombinovaně (on-line, zasílání materiálů s vyžadovanou zpětnou vazbou) podle pokynů vedoucích jednotlivých paralelek.
Literatura -
Poslední úprava: SRBA (19.08.2002)

Literatura:

Kolektiv: Biochemie - základní kurz, UK, Praha 1998.

Z. Šípal a kol.: Biochemie, SPN, Praha 1992.

L. Stryer: Biochemistry, Freeman, N. Y. 1995.

V. Voet, J.G. Voet: Biochemistry, Wiley, N. Y. 1995.

R. H.Garrett, C. M. Grisham: Biochemistry, Saunders Col. Publ., N. Y. 1995.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (02.10.2021)

Kombinovaná zkouška: písemná část (biochemie + metody, příklad), ústní zkouška - na základě písemky.

Podmínky k získání zápočtu ze cvičení:

1) docházka na cvičení ≥ 60 %;

2) účast na poslední hodině semestru, kdy proběhne zápočtový test (ze závažných důvodů je možné se omluvit);

3) dosažení ≥ 60 % bodů ze závěrečného zápočtového testu.

Sylabus -
Poslední úprava: SIMONAT (25.04.2002)

Katabolismus. Procesy získávání energie, makroergické sloučeniny. Odbourávání sacharidů - glykolysa a kvašení. Oxidační dekarboxylace oxokyselin. Citrátový cyklus. Biologické oxidace, dýchací řetězec, aerobní fosforylace. Odbourávání lipidů, ß-oxidace mastných kyselin. Energetické bilance pochodů. Vztah metabolismu sacharidů a lipidů. Odbourávání proteinů, proteolysa, přeměny na alfa-uhlíku aminokyselin, močovinový cyklus.

Anabolismus. Organismy autotrofní a heterotrofní. Pentosafosfátový cyklus, synthesa mastných kyselin a lipidů, synthesa sacharidů. Fotosynthesa, fotosyntetické pigmenty, přenašeče elektronů, tvorba ATP, fotosyntetická fixace CO2, fotorespirace.

Přenos genetické informace a proteosynthesa. Nukleové kyseliny, struktura a metabolismus jejich složek. Genetický kód. Replikace DNA, transkripce, translace. Aktivace aminokyselin a synthesa proteinů. Regulace proteosynthesy. Posttranslační modifikace.

Regulace. Hormony, chemická struktura a funkce. Regulace biochemických procesů, integrace metabolismu, vztahy mezi jednotlivými pochody, nástroje regulace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK