PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Hormony - MC250P36
Anglický název: Hormones
Český název: Hormony
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. doc. RNDr. Richard Hampl, CSc., DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: SIMONAT (19.04.2002)
Základní pojmy a definice:

Hormony jako regulátory biochemických pochodů. Klasifikace hormonů. Hormonální regulace a ostatní regulační systémy u živých organismů. Princip komplemetarity. Molekulární mechanismy účinku hormonů


Speciální kapitoly: Hormony hypotalamu a hypofýzy. Hormony štítné žlázy. Steroidní hormony. Hormonální regulace metabolismu glukosy. Hormonální regulace kalcio-fosfátového metabolismu. Katecholaminy. Hormony gastrointestinálního traktu. Ostatní hormony. Principy stanovení hormonů. Základy patofyziologie hormonů.


Doporučená literatura:

Langer et al.: Prakticka endokrinologia , Slovak Academic, Press, Bratislava 1993

Stárka et al.: Endokrinologie, Maxdorf-Jesenius, Praha 1997

Devlin TM (Ed.): Biochemistry with clinical correlations, Kapitoly 20 and 21, Willey-Liss, New York

Studenti obdrží stručný text přednášky v rozsahu cca 50 stránek v elektronické formě.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. (25.02.2015)

Kopie průsvitek, materiály k přednášce a zkoušce.  www.natur.cuni.cz/chemie/biochem/ke-stazeni/hormony-prof.-richard-hampl

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)

ústní zkouška v rozsahu sylabu

Sylabus -
Poslední úprava: SIMONAT (22.04.2002)

Obecná endokrinologie

Základní pojmy a definice:

Hormony jako regulátory biochemických pochodů.

Hormonální systém jako jeden z regulačních systémů využívajících komplementárních interakcí. Vztah hormonálního (endokrinního) systému k ostatním regulačním systémům,

Etážový systém řízení, pojem zpětná vazba, endokrinní, parakrinní a autokrinní regulace

Přehled žlaz z vnitřní sekrecí: hypotalamus, hypofýza, štítná žláza, kůra nadledvin, dřeň nadledvin, gonády, epifýza, insulární aparát pankreatu, příštitná tělíska, GIT, ostatní orgány.

Kriteria rozdělení hormonů: podle původu, podle chemie, podle mechanismu účinku. Mechanismy využívající receptorů na buněčných membránách.

Mechanismy,využívající receptorů uvnitř buňky.

Speciální část

Peptidové hormony I: Hormony předního laloku hypofýzy (STH, TSH, ACTH, LH, FSH,

prolaktin). Hypothalamické působky (liberiny, statiny).

Peptidové hormony II: Hormony zadního laloku hypofýzy (oxytocin, vasopresin).

Kalcitonin, parathormon a regulace kalciofosfátového metabolismu.

Hormony štítné žlázy

Steroidní hormony: Sexuální hormony (androgeny, estrogeny, progestiny), kortikoidy (mineralokortikoidy, glukokortikoidy), deriváty vitaminu D.

Hormony ostrůvků pankreatu (insulin, glukagon, somatostatin). Hormonální regulace hladiny glukosy v krvi.

Katecholaminy a sympatikoadrenální systém.

Ostatní hormony: melatonin a hormonální regulace biorytmů. Deriváty kyseliny arachidonové. Hormony gastrointestinálního traktu (GIT). Další tkáňové hormony

Biochemická analytika a klin. biochemie hormonů

Metody stanovení hormonů (imunoeseje, ostatní metody)

Nejznámější klinické projevy poruch tvorby hormonů a jejich funkce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK