PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Biochemie jako teoretický základ biomedicíny - MC250P34
Anglický název: Biochemistry as the theoretical basis of biomedicine
Český název: Biochemie jako teoretický základ biomedicíny
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (13.05.2012)
Poznání intermediárního metabolismu jako nástroj pro regulaci pathologických procesů v organismu. Biochemie civilizačních chorob. Metabolismus a biochemická podstata účinku léčiv. Konstrukce léčiv na bázi zásahu do klíčových biochemických procesů v organismu.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (13.05.2012)

K přednášce není k dispisici učebnice ani učební text (skripta). Studenti jsou determinováni informacemi, které jim jsou předáváni na přednáškách.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (20.02.2017)

Písemný test v rozsahu přednášené látky.

K přednášené látce a jejímu pochopení je nutná kvalitní znalost obsahu předmětů Biochemie I a Biochemie II.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (20.02.2017)

Biochemie a biomedicína v systému vědních disciplin  

Biochemie jako nástroj studia patologických procesů, civilizační choroby

Biochemie nádorových procesů

DNA jako cílová molekula procesů karcinogenese, cílové geny zásahu karcinogenních faktorů

Nukleové kyseliny a jejich biosynthesa jako cíle terapeutického zásahu protinádorových léčiv, jejich ovlivnění endogenními a exogenními faktory (biochemie terapie nádorových chorob)

Biochemie aberantních proteinů a jejich vztah k patologickým procesům (anemie, Alzheimerova choroba, priony, atd.)  

Enzymy jako cíle farmaceutického zásahu. Kinasy, DNA-polymerasy a proteasy jsou nejčastějšími cíli terapeutického zásahu. Výběr enzymu a jeho ověření, hledání „lead structure“ a vývoj inhibitorů přes tři fáze klinického testování

Kombinatoriální chemie a biologie: peptidové i nepeptidové knihovny jako nová metoda pro identifikaci potenciálních léčiv, DNA a proteinové čipy jako nástroj pro identifikaci potenciálních cílů zásahu.

Racionální vývoj virostatik a jejich mechanismus účinku. biochemie a molekulární biologie léků proti AIDS

Biochemie glykoproteinů (struktura a funkce)

Klinická biochemie a její využití v biomedicíně

Biochemie imunologických procesů, imunita a její role v protekci patologických procesů. imunoterapie

Modelování jako nástroj konstrukce a přípravy léčiv. Biochemie biotransformace léčiv (osud léčiv v organismu), „drug-drug interaction“, regulace

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK