PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Esenciální stopové prvky a živočichové - MC250P33
Anglický název: Relationship between essential trace elements and animals
Český název: Esenciální stopové prvky a živočichové
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jan Kvíčala, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Kvíčala, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metbolismy stopových prvků
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (15.05.2012)

Podle materiálů ke zkoušce, jejíž obsah je aktualizován (separáty, kopie).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (22.11.2011)

Předmět je examinován ústně, v rozsahu sylabu.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (22.11.2011)

1) Úvod - definice esenciality, toxicity,

 • rizika karence, stupně deficitu, typy a důvody deficitu

funkce esenciálních prvků

přehled esenciálních prvků, zastoupení v organismu, denní příjmy

2) Esenciální prvky v přírodě - cyklus minerálních látek

půda i rostliny

rostliny i živočichové

rostliny, živočichové i člověk

vzduch jako zdroj prvků

3) Živočichové (zaměřeno na člověka) - metabolismus, homeostáze

biodisposibilita - definice

studie in vivo

studie in vitro

faktory ovlivňující příjem - obecné

 • k vybraným prvkům

metody určování příjmu

složení potravy vzhledem k vybraným prvkům


4) Markery stavu stopových prvků (SP)

a. přímé

b. nepřímé (biochemické funkce a reakce)

c. funkčd. ní test (biologická funkce závislá na prvku)

Referenční meze SP

(Metody měření SP, interference ?)

5) Fe - metabolismus

 • biochemické a fyziologické funkce Fe
 • urč- ování stavu Fe v organismu
 • konsekvence nedostatku
 • konsekvence přebytku

6) Zn - metabolismus

 • biochemické a fyziologické funkce Zn
 • stav - analýza - návrhy
 • příjem - doporučení
 • obsah v potravinách
 • stav v ČR
 • deficit Zn - zdravotní rizika
 • důvody
 • známky deficitu
 • rizikové skupiny

7) Cu - metabolismus

 • výskyt
 • určování
 • biologické funkce
 • rizika nedostatku Cu
 • genetická onemocnění (Menke, Wilson, CII, aceruloplasmie)

8) Se - metabolismus

 • biochemické a fyziologické funkce Se
 • stav - analýza prvku, analýza funkční
 • příjem - doporučení
 • obsah v potravinách
 • stav v ČR
 • deficit Se - zdravotní rizika
 • důvody
 • známky deficitu
 • rizikové skupiny

9) Další esenciální stopové prvky (Cr, Mn, F, V, Si, B, Mo, Ni, Co, Rb)

10) I - výskyt a využití

 • biochemie
 • synergismus prvků při regulaci organismu thyroideálními hormony
 • fyziologické funkce
 • antagonisté
 • stav - doporuč- ení příjmu
 • určování stavu I v organismu
 • stav v ČR
 • důsledky deficitu I

11) Interakce SP - vitamíny

12) Stopové prvky a oxidativní stres - rizika

 • příč- iny
 • reparač- ní mechanismy
 • urč- ování oxidativního stresu
 • celková antioxidativní kapacita
 • úloha jednotlivých prvů - antioxidač- ní působení
 • prooxidační působení

13) Farmakologické využití SP
Možnosti zvýšení stavu SP v organismu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK