PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Moderní metody výzkumu proteinů - MC250P21
Anglický název: Modern methods in protein research
Český název: Moderní metody výzkumu proteinů
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: RNDr. Petr Man, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Petr Man, Ph.D. (25.02.2019)
Přednáška probírá některé moderní metody proteinového výzkumu se silným důrazem na strukturní a afinitní proteomiku. Podrobně jsou probírány kapitoly z proteinové chemie a modifikací proteinů, řešení proteinových interakcí a strukturních změn pomocí chemického sítění, vodík/deuteriové výměny, oxidativního značení a nativní hmotnostní spektrometrie. Dále je probíráno jak tato data bioinformaticky zpracovat do podoby strukturních modelů.

Před touto přednáškou je vhodné absolvovat kurz "Proteomika a metody studia primární struktury biopolymerů" (MC250P60N), který se věnuje základům biologické hmotnostní spektrometrie.

Lectures are delivered in Czech to Czech students. For Erasmus students the lectures are in English. Depending on the number of students enrolled for the course, it can be arranged as regular or irregular (colloquium, consultations) lectures.
Přednáška probíhá v češtině, pro Erasmus studenty v angličtině. V závislosti na počtu přihlášených je možné upravit styl přednášky i místo konání.
Literatura -
Poslední úprava: MAN/NATUR.CUNI.CZ (21.02.2012)

Shan S. Wong - Chemistry of protein conjugation and cross-linking, CRC Press

Greg T. Hermanson - Bioconjugate Techniques, Elsevier

Methods in Enzymology - Biological Mass Spectrometry

T. E. Creighton - Protein Structure, A practical approach, IRL Press

Marc R. Wilkins - Proteome Research, Concept, technology and Application, Springer

John M. Walker - The protein Protocols Handbook, Humana Press

...

vybrané tituly ze série Methods in Molecular Biology Humana Press

vol. 61 - Protein and Peptide Analysis by Mass Spectrometry

vol. 64 - Protein Sequencing Protocols

vol. 146 - Mass spectrometry of proteins and peptides

vol. 194 - Posttranslational Modifications of proteins

vol. 244 - Protein Purification Protocols

vol. 251 - HPLC of Peptides and Proteins

vol. 261 - Protein-Protein Interactions

vol. 367 - Mass Spectrometry Data Analysis in Proteomics

vol. 446 - Post-Translational Modifications of Proteins

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Petr Man, Ph.D. (19.02.2019)

Písemná zkouška následovaná ústní zkouškou.
Konzultace po domluvě (nejlépe e-mailem) : petr.man @ natur.cuni.cz

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petr Man, Ph.D. (19.02.2019)

Chemické rekace proteinů, hmotnostní spektrometrie (MS), proteinové interakce, studium strukturních změn proteinů, chemické zesítění, vodík/deuteriová výměna, afinitní MS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK