PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Moderní metody výzkumu proteinů - MC250P21
Anglický název: Modern methods in protein research
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: RNDr. Petr Man, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.
RNDr. Petr Man, Ph.D.
RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Petr Man, Ph.D. (23.01.2018)
Přednáška probírá některé moderní metody proteinového výzkumu se silným důrazem na proteomické a hmotnostně spektrometrické aplikace. Podrobně jsou probírány kapitoly z proteinové chemie a modifikací proteinů, biologická hmotnostní spektrometrie (MS) - identifikace proteinů, charakterizace modifikací, kvantifikace, řešení proteinových interakcí a strukturních změn pomocí chemického sítění, vodík/deuteriové výměny, oxidativního značení, metody pro studium interakcí proteinů, identifikace mikroorganismů pomocí MS, zobrazovací metody. Dále jsou probírány spektroskopické techniky (IČ, CD a Ramanova spektroskopie, NMR), SAXS či kryoelektronová mikroskopie.


Lectures are delivered in Czech to Czech students. For Erasmus students the lectures are in English. Depending on the number of students enrolled for the course, it can be arranged as regular or irregular (colloquium, consultations) lectures.
Přednáška probíhá v češtině, pro Erasmus studenty v angličtině. V závislosti na počtu přihlášených je možné upravit styl přednášky i místo konání.
Literatura -
Poslední úprava: MAN/NATUR.CUNI.CZ (21.02.2012)

Shan S. Wong - Chemistry of protein conjugation and cross-linking, CRC Press

Greg T. Hermanson - Bioconjugate Techniques, Elsevier

Methods in Enzymology - Biological Mass Spectrometry

T. E. Creighton - Protein Structure, A practical approach, IRL Press

Marc R. Wilkins - Proteome Research, Concept, technology and Application, Springer

John M. Walker - The protein Protocols Handbook, Humana Press

...

vybrané tituly ze série Methods in Molecular Biology Humana Press

vol. 61 - Protein and Peptide Analysis by Mass Spectrometry

vol. 64 - Protein Sequencing Protocols

vol. 146 - Mass spectrometry of proteins and peptides

vol. 194 - Posttranslational Modifications of proteins

vol. 244 - Protein Purification Protocols

vol. 251 - HPLC of Peptides and Proteins

vol. 261 - Protein-Protein Interactions

vol. 367 - Mass Spectrometry Data Analysis in Proteomics

vol. 446 - Post-Translational Modifications of Proteins

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Petr Man, Ph.D. (10.02.2015)

Písemná zkouška - část formou testových otázek, část k detailnímu rozepsání. Při splnění písemné čáasti na více než 60% bodů následuje ústní zkouška.
Konzultace po domluvě (nejlépe e-mailem) : petr.man @ natur.cuni.cz

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petr Man, Ph.D. (13.01.2015)

Chemické rekace proteinů, proteomika, hmotnostní spektrometrie (MS), identifikace proteinů - princip a fungování algoritmů, charakterizace posttranslačních modifikací, kvantifikace proteinů, disociační techniky, proteinové interakce, studium strukturních změn proteinů, chemické zesítění, vodík/deuteriová výměna, identifikace mikroorganizmů, zobrazovací techniky založené na MS. Spektroskopické techniky (CD, IČ, Raman), SAXS, kryoEM

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK