PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Molekulární biologie a genetika II - MC250P16
Anglický název: Molecular biology and genetics II
Český název: Molekulární biologie a genetika II
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC250P16N
Garant: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Neslučitelnost : MC250P16A, MC250P16N
Je neslučitelnost pro: MC250P16N, MC250P16A
Anotace -
Poslední úprava: SIMONAT (30.04.2002)
Jedná se o sérii přednášek o různých metodických aspektech moderní molekulární biologie. Staví na základech přednášky Molekulární biologie I. Témata zahrnují různé metody práce s rekombinantní DNA, sekvenování DNA a genomiku, expresi a purifikaci proteinů, transgenní zvířata a kombinatorické přístupy v moderní biologii. Etické a společenské aspekty moderní biologie budou rovněž diskutovány. Student by měl mít širší základy znalostí biochemie a fysikální chemie. Kurs je určen pro pokročilé studenty magisterského kursu a pro postdoktorální studenty biochemie a biologie.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (06.11.2011)

Literatura:

Molecular Cell Biology, 6th edition (Lodish, H., Berk, A. et al., W.H. Freeman and Co., New York 2008), s důrazem na kapitoly 4-9)

Molecular Biology of the Cell, 4th edition (Alberts, B. et al., Garland Publishers 2002), zejména kapitoly 1-9

Úvod do molekulární biologie, 4. vydání (Stanislav Rosypal, 2006)

Další odborná literatura (hlavně aktuální přehledné časopisecké články) bude studentům doporučována a předávána průběžně během přednášek.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (06.11.2011)

Zvládnutí požadovaného materiálu podle syllabu a schopnost aplikovat příslušné znalosti při řešení konkrétních problémů molekulární biologie (návrh oligonukleotidových sond pro PCR, návrh přípravy konkrétnío rekombinantního proteinu, atp.).

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část má 5 otázek, k připuštění k ústní části je zapotřebí získat 50% bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: SIMONAT (30.04.2002)

Rekombinantní DNA: isolace, příprava a manipulace s DNA (restrikční enzymy, DNA polymerasy, enzymy modifikující DNA, knihovny DNA, detekce a visualisace DNA. Příprava rekombinantní DNA). Sekvenování DNA (modelové organismy, genomové projekty, sekvenování lidského genomu: co jsme se naučili?). Polymerasová řetězová reakce a její použití.

Exprese rekombinantních proteinů (bakterie, kvasinky, hmyzí a savčí buňky. Purifikace a detekce produktů). Proteinové inženýrství (náhodná a bodově specifická mutagenese. Vztah mezi strukturou a aktivitou, návrh proteinů de novo). Identifikace a interakce proteinů (monoklonální protilátky, protein-proteinové interakce, dvouhybridový systém v kvasinkách). Kombinatorika v moderní biologii (peptidové a nepeptidové knihovny, genové čipy).

Savčí buňky jako experimentální nástroj (imortalisace buněčných linií, růstové faktory, kmenové buňky).

Transgenní zvířata (genový knock-out, genově modifikované organismy, genová technologie v zemědělství a medicíně)

Společenské a etické aspekty moderní biologie a rekombinantní DNA: požehnání nebo hrozba?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK