PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biochemie I - MC250P03I
Anglický název: Biochemistry
Český název: Biochemie I
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 140
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Neslučitelnost : MC250P03C
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.03.2018)
Tato přednáška je určena pro studenty chemických oborů. Přednáška pokrývá celou oblast obecné biochemie včetně popisu struktur metabolitů a základních metabolických dějů, kterým podléhají. Důraz je kladen na detailní pochopení chemické podstaty procesů probíhajících u jednotlivých skupin organismů. Přednáška podrobně seznamuje frekventanty s chemickou strukturou nízkomolekulárních i makromolekulárních komponent živých buněk (biochemie statická), dále jsou probírány metabolismy jednotlivých tříd látek (biochemie dynamická), a nedílnou součástí jsou pojednání o způsobu skladování, realizace a předání biologické informace v buňkách (biochemie informační), či realizace fyziologických dějů na molekulární úrovni (biochemie fyziologická).

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

POVINNÁ:
Kolektiv autorů - Biochemie - základní kurz, Karolinum, Praha, 2009.

DOPORUČENÁ:
D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger's Principles of Biochemistry, 5th Edition, W. H. Freeman and Comp., New York, 2008.
J. Koolman, K. H. Roehm: Color Atlas of Biochemistry, 3. vydání, Thieme, Stuttgart, New York 2013.
D. Voet, J. G. Voet: Biochemie, 3. vydání, Victoria Publishing, 1995.
J. M. Berg, J. L. Timoczko, L. Stryer: Biochemistry, 7. vydání, W. H. Freeman and Comp., New York 2011.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (13.05.2020)

Zkouška je písemná, ústní, nebo kombinovaná podle hlasování studentů na první přednášce.

Požadovány jsou znalosti biochemie statické, dynamické, informační a fyziologické v rozsahu vysokoškolského skripta Danuše Sofrová za kolektiv autorů: Biochemie Základní kurz. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2009.

Pro přihlášení ke zkoušce je nutné splnění zápočtu jednoho z cvičení z biochemie (MC250C24 Cvičení z biochemie pro biochemiky, MC250C33 Cvičení z biochemie pro učitele, nebo MC250C23 Cvičení z biochemie). 

V akademickém roce 2019-2020 je možno skládat zkoušku i distanční formou. Tato forma zkoušky je možná pouze na vyžádání. V žádosti adresované na e-mail: hodek@natur.cuni.cz musí student prohlásit, že má vhodné zařízení (notebook) s kamerou, mikrofonem a připojením k internetu, nainstalovaný prohlížeč Chrome, účet u Google, sluchátka s mikrofonem, připojenou tiskárnu a mobilní telefon schopný fotografovat. Dále souhlasit s tím, že průběh zkoušky bude monitorován nebo nahráván. Veškerá písemná komunikace musí probíhat prostřednictvím e-mailových adres registrovaných v SIS. Podrobnější informace o průběhu zkoušky sdělí examinátor.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

ÚVOD + Obecné zákonitosti
Aminokyseliny a peptidy
Proteiny
Enzymy
Sacharidy
Metabolismus sacharidů
Lipidy
Membrány
Nukleové kyseliny
Genová exprese
Citrátový cyklus
Metabolismus lipidů
Bioenergetika
Metabolismus dusíku
Hormony a regulace

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
516.03.202014:00 - 15:30přednáškaPřednáška je organizována jako video-konference v rozvrhovaných termínech a časech. Pro připojení použijte link konference: https://meet.google.com/imy-spqu-qnz. Na systému Windows XP a Vista nelze aplikaci spustit. Pro optimalní výkonnost doporučuji prohlížeč Google Chrome. Podrobný manuál k aplikaci naleznete na stránce: http://ga.natur.cuni.cz/google-meet. Přenos bude probíhat jednosměrně. Vypněte proto mikrofony a kamery svých zařízeni. Případné dotazy zodpovím po ukončení přednášky formou e-mailu. Nahrávání a následné šíření přednášek není povoleno.prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 
18.03.202014:00 - 15:30přednáškaPřednáška je organizována jako video-konference v rozvrhovaných termínech a časech. Pro připojení použijte link konference: https://meet.google.com/imy-spqu-qnz. Na systému Windows XP a Vista nelze aplikaci spustit. Pro optimalní výkonnost doporučuji prohlížeč Google Chrome. Podrobný manuál k aplikaci naleznete na stránce: http://ga.natur.cuni.cz/google-meet. Přenos bude probíhat jednosměrně. Vypněte proto mikrofony a kamery svých zařízeni. Případné dotazy zodpovím po ukončení přednášky formou e-mailu. Nahrávání a následné šíření přednášek není povoleno.prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK