PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé praktikum II - MC250C08
Anglický název: Advanced practical course in biochemistry II
Český název: Pokročilé praktikum II
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (22.02.2019)
Cílem praktika je příprava studentů pro vypracování diplomové práce a na jejich budoucí vědecko-výzkumnou dráhu. Tento kurz je určen pro studenty 1. navazujícího magisterského studia oboru biochemie a podmínkou pro přijetí je zápočet z Pokročilého cvičení z biochemie I. Pod vedením zkušených konzultantů studenti pracují na čtrnáctidenních projektech, které jsou koncipovány tak, aby si studenti vyzkoušeli a procvičili pokročilé techniky běžné v imunochemii, biochemii a molekulární biologii jako jsou např.: ELISA, Western blotting, imunoafinitní chromatografie, premedikace zvířat, purifikace enzymů a proteinů pomocí RP-HPLC, gelové filtrace, iontověvýměnné, affinitní a adsorpční chromatografie, charakterizace enzymů měřením jejich aktivit, spektrálních vlastností, sekvenování proteinů, PCR techniky, kultivace buněk, DNA sekvenování, mikroseparační techniky. Značná pozornost je věnována formování a posilování samostatnosti studentů zejména při plánování experimentů a sestavování časových plánů práce. Dále je procvičována i schopnost studentů presentovat své výsledky formou posterů a přednášek na studentské vědecké konferenci konané po skončení praktika. Studijní materiály a laboratorní manuály doporučují popř. poskytují konzultanti příslušného projektu. Po absolvování praktika dostávají studenti zápočet, pro jehož udělení musí splnit následující podmínky: 1. nejméně 70% účast, 2. odevzdání a obhájení protokolů obsahujících výsledky řešení projektu včetně jejich diskuse, 3. presentace posteru nebo přednášky na studentské konferenci. Sylabus praktika není k dispozici, protože jednotlivé projekty jsou sestavovány a zveřejňovány až v období (nejméně měsíc) před zahájením praktika.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (18.09.2009)

Literatura není k dispozici, protože jednotlivé projekty jsou sestavovány a zveřejňovány až v období (nejméně měsíc) před zahájením praktika.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (22.02.2019)

Podmínkou úspěšného absolvování této studijní povinnosti je alespoň 70% účast každého z řešitelů, odevzdání protokolů a prezentace posteru a přednášky (za dvojici) na konferenci, která bude pořádána za účasti členů katedry a hostů po skončení praktika (zpravidla v zápočtovém týdnu). Praktikum začíná úvodní schůzkou 14.3.2019 od 14:50 v posluchárně CH7. 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (18.09.2009)

Sylabus praktika není k dispozici, protože jednotlivé projekty jsou sestavovány a zveřejňovány až v období (nejméně měsíc) před zahájením praktika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK