PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Exkurze - MC240T37
Anglický název: Chemical Industry Field Trip
Český název: Exkurze
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Je záměnnost pro: OB2309038
Anotace -
Poslední úprava: AGNEMEC (30.05.2002)
Exkurze je určena všem studentům 4. ročníku chemických oborů s výjimkou biochemie. Smyslem je navštívit vybrané podniky chemického průmyslu. Program je variabilní. V minulých letech se studenti seznámili s výrobou kyseliny fluorovodíkové, polyesterových pryskyřic, kyseliny dusičné a ledků pro zemědělství, diurananu amonného a také tabulového skla a piva.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (26.10.2019)

K této exkurzi není doporučena žádná literatura.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Havlíček, CSc. (03.05.2012)

Účast přinejmenším na třech denních exkurzích z celkového počtu pěti

Sylabus -
Poslední úprava: AGNEMEC (30.05.2002)

Exkurze je určena všem studentům 4. ročníku chemických oborů s výjimkou biochemie. Smyslem je navštívit vybrané podniky chemického průmyslu. Program je variabilní. V minulých letech se studenti seznámili s výrobou kyseliny fluorovodíkové, polyesterových pryskyřic, kyseliny dusičné a ledků pro zemědělství, diurananu amonného a také tabulového skla a piva.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK