PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář III - MC240S53
Anglický název: Seminar III
Český název: Seminář III
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC240S31
Garant: RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (29.06.2018)
Hlavní náplní semináře jsou přednášky z aktuálních oblastí materiálové chemie vybraných odborníků z jiných vysokých škol, akademie věd a ze zahraniční. Studenti se v rámci semináře zúčastňují i vybraných přednášek v rámci cyklu "Quo vadis chemie" organizovaných chemickou sekcí PřF. V rámci semináře probíhají i prezentace studentských projektů - diplomové práce.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (29.06.2018)

Účast na seminářích (min 80 %). Vystoupení na seminářích - minimálně jedenkrát za semestr, při kterém student referuje o průběhu své diplomové práce.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (29.06.2018)

Hlavní náplní semináře jsou přednášky z aktuálních oblastí materiálové chemie vybraných odborníků z jiných vysokých škol, akademie věd a ze zahraniční. Studenti se v rámci semináře zúčastňují i vybraných přednášek v rámci cyklu "Quo vadis chemie" organizovaných chemickou sekcí PřF. V rámci semináře probíhají i prezentace studentských projektů - diplomové práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK