PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář I - MC240S51
Anglický název: Seminar I
Český název: Seminář I
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC240S31
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
Anotace -
Hlavní náplní semináře jsou přednášky z aktuálních oblastí materiálové chemie vybraných odborníků z jiných vysokých škol, akademie věd a ze zahraniční. Studenti se v rámci semináře zúčastňují i vybraných přednášek v rámci cyklu "Quo vadis chemie" organizovaných chemickou sekcí PřF. V rámci semináře probíhají i prezentace studentských projektů - diplomové práce.


Poslední úprava: Němec Ivan, prof. RNDr., Ph.D. (29.06.2018)
Literatura -

Vzhledem k povaze smináře neexistuje doporučená literatura.

Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (26.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Účast na seminářích (min 80 %). Vystoupení na seminářích - minimálně jedenkrát za semestr, při kterém student referuje o průběhu své diplomové práce.

 

Po dobu epidemilogických opatření se seminář omezí na individuální konzultace.

Poslední úprava: Schulz Jiří, RNDr., Ph.D. (07.10.2020)
Sylabus -

Hlavní náplní semináře jsou přednášky z aktuálních oblastí materiálové chemie vybraných odborníků z jiných vysokých škol, akademie věd a ze zahraniční. Studenti se v rámci semináře zúčastňují i vybraných přednášek v rámci cyklu "Quo vadis chemie" organizovaných chemickou sekcí PřF. V rámci semináře probíhají i prezentace studentských projektů - diplomové práce.

Poslední úprava: Němec Ivan, prof. RNDr., Ph.D. (29.06.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK