PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář I - MC240S51
Anglický název: Seminar I
Český název: Seminář I
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC240S31
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (29.06.2018)
Hlavní náplní semináře jsou přednášky z aktuálních oblastí materiálové chemie vybraných odborníků z jiných vysokých škol, akademie věd a ze zahraniční. Studenti se v rámci semináře zúčastňují i vybraných přednášek v rámci cyklu "Quo vadis chemie" organizovaných chemickou sekcí PřF. V rámci semináře probíhají i prezentace studentských projektů - diplomové práce.


Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (26.10.2019)

Vzhledem k povaze smináře neexistuje doporučená literatura.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (07.10.2020)

Účast na seminářích (min 80 %). Vystoupení na seminářích - minimálně jedenkrát za semestr, při kterém student referuje o průběhu své diplomové práce.

 

Po dobu epidemilogických opatření se seminář omezí na individuální konzultace.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (29.06.2018)

Hlavní náplní semináře jsou přednášky z aktuálních oblastí materiálové chemie vybraných odborníků z jiných vysokých škol, akademie věd a ze zahraniční. Studenti se v rámci semináře zúčastňují i vybraných přednášek v rámci cyklu "Quo vadis chemie" organizovaných chemickou sekcí PřF. V rámci semináře probíhají i prezentace studentských projektů - diplomové práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK