PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemie prvků hlavních skupin - MC240P95
Anglický název: Chemistry of main group elements
Český název: Chemie prvků hlavních skupin
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC240P55
Vysvětlení: změna rozsahu od 2021 z 3/0 na 2/0
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1790
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
Anotace -
Pokročilý kurs systematické anorganické chemie. Prvky hlavních skupin jsou probírány do značných podrobností s výjimkou organoprvkové chemie. Kurs je uveden základními informacemi o objevu prvků a vzniku periodické tabulky. Dále je náplní chemie prvků IA a IIA skupiny. Prvky skupiny bóru jsou probírány s důrazem na borany a jiné klastrové sloučeniny. V případě prvků skupiny uhlíku jsou zařazeny speciální kapitoly týkající se fulerenů (a jim podobných struktur), siloxanů a silikátů. Část popisující chemii prvků skupiny dusíku zahrnuje speciální kapitolu týkající se přípravy a vlastností organofosforových sloučenin. U prvků skupiny síry jsou speciálně zmiňovány sloučeniny s vazbou S–S. U sloučenin halogenů je kladen důraz na variability a vzájemné přeměny oxidačních čísel.
Poslední úprava: Schulz Jiří, RNDr., Ph.D. (27.04.2022)
Literatura -

N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků Informatorium, Praha 1993.

Z. Mička, I. Lukeš: Anorganická chemie I - Teoretická část, Praha 1998.

I. Lukeš, Z. Mička: Anorganická chemie II - Systematická část. Karolinum, Praha 1998.

C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Anorganická chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2014.

Poslední úprava: Schulz Jiří, RNDr., Ph.D. (27.04.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je kombinovaná – písemná a ústní v rozsahu daném sylabem.

V případě omezení standardní přímé výuky, bude přednáška probíhat “on-line” v rozvrhované době prostřednictvím vhodného softwarového nástroje. Kromě toho budou studentům k dispozici studijní materiály zasílané mailem vždy po přednášce.

 

 

Poslední úprava: Schulz Jiří, RNDr., Ph.D. (27.04.2022)
Sylabus -

 1. Periodicita a periodická soustava. Historie, periodicita chemických a fysikálních vlastností. Prvky s atomovým číslem vyšším než 100.
 2. Vodík. Historie, příprava a výroba. Acidobasické reakce. Vodíková vazba. Hydridy prvků.
 3. IA skupina periodické tabulky. Prvky – příprava a výroba. Roztoky alkalických kovů v kapalném amoniaku. Chemická reaktivita a trendy. Systém alkalické kovy – kyslík. Reakce alkalických kovů s vodou.
 4. IIA skupina periodické tabulky. Prvky – příprava a výroba. Chemická reaktivita, hlavní sloučeniny a trendy.
 5. Bor. Struktura krystalického boru, jeho příprava, výroba a čištění. Boridy, halogenidy boru, kyseliny borité a boritany. Borany a příbuzné sloučeniny.
 6. Aluminium, gallium, indium and thallium. Prvky – příprava a výroba. Chemická reaktivita, hlavní sloučeniny a trendy. Ternární a složitější oxidové fáze obsahující hliník.
 7. Uhlík. Modifikace. Interkalační sloučeniny grafitu. Karbidy. Hydridy, halogenidy a oxohalogenidy uhlíku. Oxidy a uhličitany. Sloučeniny obsahující uhlík a dusík.
 8. Křemík. Izolace a výroba. Chemické vlastnosti. Silicidy. Halogenidy křemíku. Oxid křemičitý, kyselina křemičité, křemičitany. Organokřemičité sloučeniny, silikony.
 9. Germanium, cín a olovo. Prvky – příprava a výroba. Chemická reaktivita, hlavní sloučeniny a trendy.
 10. Dusík. Izolace a výroba. Chemické vlastnosti. Nitridy a azidy. Hydridy dusíku. Thermodynamika oxidace a redukce. Halogenidy dusíku. Oxidy a oxokyseliny dusíku.
 11. Fosfor. Izolace a výroba. Chemické vlastnosti. Modifikace. Fosfidy, fosfiny. Halogenidy fosforu. Oxidy, sulfidy a oxosulfidy fosforu. Oxokyseliny fosforu. Dusíkofosforečné sloučeniny. Organofosforové sloučeniny.
 12. Arsen, antimon a bismut. Prvky – příprava a výroba. Chemická reaktivita, hlavní sloučeniny a trendy.
 13. Kyslík. Příprava a výroba. Chemické vlastnosti. Voda a vodné roztoky. Voda v hydrátech. Peroxid vodíku. Oxidy prvků – různé způsoby klasifikace.
 14. Síra. Příprava a výroba. Chemické vlastnosti. Modifikace. Homo- a heterokatenace. Sulfidy prvků. Sulfany. Halogenidy síry. Oxidy a oxokyseliny síry.
 15. Selen, tellur a polonium. Prvky – příprava a výroba. Chemická reaktivita, hlavní sloučeniny a trendy.
 16. Halogeny. Prvky – příprava a výroba. Chemická reaktivita, hlavní sloučeniny a trendy. Halogenovodíky. Interhalogenové sloučeniny. Oxidy a oxokyseliny halogenů. Oxidy-fluoridy halogenů a příbuzné sloučeniny.
 17. Vzácné plyny. Prvky – výroba a užití. Sloučeniny xenonu.

Poslední úprava: Schulz Jiří, RNDr., Ph.D. (27.04.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK