PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy chemie materiálů - MC240P91
Anglický název: Basic material chemistry
Český název: Základy chemie materiálů
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Matulková, Ph.D. (23.03.2018)
Cílem kurzu je seznámení posluchačů bakalářského studia se základními aspekty spojenými se současnými materiály, jejich vlastnostmi, přípravou a využitím. Hlavní pozornost je věnována základním skupinám materiálů, které nacházejí rozsáhlé praktické využití nejen v průmyslu, ale i vědeckých aplikacích. Přednáška završuje propojení získaných znalostí z chemie a fyziky v oblasti materiálových věd.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (20.03.2018)

W. D. Callister, D. G. Rethwisch: Fundamentals of Materials Science and Engineering, 4th edition, Wiley 2012.

B. Kratochvíl, V. Švorčík, D. Vojtěch: Úvod do studia materiálů, VŠCHT v Praze, 2005.

D. Vojtěch: Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT v Praze, 2010.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D. (29.10.2019)

Pro úspěšné absolvování tohoto předmětu je nuté složit zkoušku rozsahem danou sylabem

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Irena Matulková, Ph.D. (23.03.2018)

Přednáška je rozdělena do následujících kapitol:
1) Rozdělení materiálů, základní vztahy mezi strukturou a vlastnostmi, fázové diagramy, příprava materiálů
2) Keramika
3) Skelné materiály
4) Anorganická pojiva
5) Polymery
6) Kovové materiály a slitiny
7) Materiály využívající elektrické, magnetické a optické vlastnosti
7) Kompozitní materiály
8) Nanomateriály
9) Koroze a degradace materiálů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK