PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kvantová anorganická chemie - MC240P85
Anglický název: Quantum Inorganic Chemistry
Český název: Kvantová anorganická chemie
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (06.05.2016)
Kurz je určen pro posluchače anorganické chemie, kteří se chtějí seznámit s praktickým využitím kvantové chemie
v moderní anorganické chemii. Důraz bude kladen na demonstraci možností interpretace (či predikce) spekter.
Bližší pozornost bude věnována analýze vazebných poměrů v koordinačních i v organokovových sloučeninách.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (06.05.2016)

J. Fišer a F. Zemánek: Struktura látek. Karolinum, 1994.

W.J. Moore: Fyzikální chemie. SNTL, 1981.

J. Foresman, Æ. Frisch: Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods, Gaussian Inc.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D. (05.10.2020)

V závěru kurzu si posluchač sám provede potřebné výpočty i interpretaci získaných výsledků na prozatím nezpracovaném problému. Problém zadaný ke zkoušce bude přizpůsobený problematice řešené v rámci závěrečné práce.

Z důvodu epidemiologické situace bude kurz v zimním semestru 2020/2021 veden online přes Google Meet nebo Microsoft Teams. Přesné dispozice budou rozeslány vedoucím předmětu všem účastníkům kurzu na začátku semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (06.05.2016)

Axiomatika kvantové teorie. Bornova-Oppenheimerova aproximace. SCF. Metody DFT. Symetrie v chemii. Bodové grupy. Orbitaly a jejich různé reprezentace. Vícestředové vazby. NBO. Optimalizace geometrie. Potenciálová hyperplocha. Tranzitní stavy. Výpočty infračervených spekter a spekter NMR. Excitované stavy a spektra UV-Vis. Efekt rozpouštědla. CASSCF. Efekt tuhé fáze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK