PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Elektronová struktura nanorozměrových systémů - MC240P84
Anglický název: Electronic structure of nanosized systems
Český název: Elektronová struktura nanorozměrových systémů
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. (11.06.2018)
Přednáška je zaměřena na teoretické základy popisu elektronové struktury, dále se zaměřuje na teoretickou podstatu vybraných fyzikálních vlastností nanorozměrových systémů. Cílem je nejprve představit základní modely popisu elektronové (pásové) struktury klastrů a nanočástic kovů, polovodičů a izolátorů, dále vybraných dvojdimenzionálních krystalů a dalších významných tříd nanomateriálů (uhlíkové nanotuby, fullereny, molekulární magnety a spinové spínače, tenké magnetické vrstvy). Diskutovány jsou teoretické základy optických, transportních a magnetických vlastností těchto významný tříd. V závěru je stručně představen teoretický popis vlivu dimenzionality na supravodivost.


Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. (11.06.2018)

G. Cao, Nanostructures & Nanomaterials, Imperial College Press, 2007.

Nanomagnetism, D.L. Mills, J.A.C. Bland, Elsevier, 2006.

Surface effects in magnetic nanoparticles, D. Fiorani, Springer 2005.

Lecture notes on spintronics, R. Duine, Free Science 2010A.

Optical Properties of Nanostructures, Ying Fu, Min Qiu, CRC Press 2011.

a další aktuální vědecké publikace z oboru.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (07.10.2013)

Přednáška shrnuje základy problematiky elektronové struktury nanorozměrových systémů, poskytuje přehled základních teoretických modelů a důsledky pro optické a transportní vlastnosti.

  • Úvod – vliv dimenzionality na elektronovou strukturu, diskretizace stavů.

  • Kovové klastry, polovodičové klastry – základní modely (LDA, HFCI, Kubo model).

  • Polovodiče (kvantové tečky) – pásová struktura, optické vlastnosti.

  • Uhlíkové nanostruktury – nanočástice, nanotuby, grafen; základní modely, optické a transportní vlastnosti.

  • Tenké vrstvy nanočástic – elektronová struktura.

  • Topologické izolátory – pásová struktura, transportní vlastnosti.

  • Nanočástice a tenké vrstvy supravodičů.


  •  
    Univerzita Karlova | Informační systém UK