PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do fyziky pevných látek II - MC240P82
Anglický název: Introduction to solid phase physics II
Český název: Úvod do fyziky pevných látek II
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. (11.06.2018)
Cílem předmětu, navazujícího na Úvod do fyziky pevných látek I je poskytnout studentům teoretický základ pro porozumnění vztahu mezi elektronovou strukturou pevných látek a jejich fyzikálními vlastnostmi. Diskutovány jsou základní koncepty a modely důležitých tříd PL, jako jsou polovodiče, dielektrika, magnetika a supravodiče.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (23.03.2018)

Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, Solid State Physics, International Thomson Publishing 1976

Charles Kittel, Úvod do fyziky pevných látek, Akademia 1985

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (30.05.2013)
  • Polovodiče: zakázaný pás, pohybová rovnice, příměsová vodivost, dimenzionalita. Transportní vlastnosti, termoelektrické jevy.
  • Optické vlastnosti pevných látek: disperzní zákony, plazmony, polaritony, polarony, excitony, Peierlsova nestabilita.
  • Kolektivní jevy v pevných látkách. Narušení symetrie.
  • Dielektrika a ferroelektrika, multiferroika, kapalné krystaly.
  • Magnetické vlastnosti pevných látek: paramagnetismus lokalizovaných elektronů a elektronového plynu. Výměnné interakce, magnetické uspořádání - ferromagnetismus, antiferromagnetismus.
  • Supravodivost: BCS teorie, supravodivost I a II druhu. Vysokoteplotní supravodiče. Nekonvenční a těžkofermionové supravodiče.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK