PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Crystallography Basic - MC240P60
Anglický název: Crystallography Basic
Český název: Krystalografie Basic
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Havlíček, CSc. (30.10.2019)
Přednáška se zabývá základy krystalografie a výkladem experimentálních difrakčních metod na monokrystalech i polykrystalických vzorcích
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Havlíček, CSc. (30.10.2019)

Loub Josef: Krystalová struktura, symetrie a rentgenová difrakce, Univerzita Karlova, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1986 (nebo kterékoliv pozdější vydání)

Th. Hahn (ed.): International Tables for Crystallography, Volume A, Fifth edition, The International Union of Crystallography, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London 2002 (nebo kterákoliv pozdější edice)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (10.11.2019)

Zkouška je ústní a sestává ze dvou otázek.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Havlíček, CSc. (30.10.2019)

1)       Způsoby uspořádání stavebních částic a definice krystalických látek, kvazikrystalů, nanokrystalických látek, amorfních látek, skel a kapalných krystalů

2)       Ideální krystal; mříže, mřížové body, mřížové parametry

3)       Krystalové soustavy podle relativní velikosti mřížových parametrů, Bravaisovy buňky

4)       Bodová symetrie, prvky a operace symetrie, bodové grupy symetrie

5)       Symetrie krystalových mříží (prvky a operace symetrie s translací, prostorové grupy symetrie)

6)       Interakce rentgenova záření s krystalem

7)       Ewaldova konstrukce

8)       Difrakční metody

9)       Prášková difrakce a její využití

10)     Monokrystalové difrakční metody a jejich použití

11)     Stanovení krystalové struktury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK