PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Nanomateriály II - MC240P58
Anglický název: Nanomaterials II
Český název: Nanomateriály II
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (08.04.2013)
Uhlíkové nanostrutury v poslední době budí nebývalou pozornost. Tyto nové nanomateriály za svou popularitu
vděčí svým unikátním vlastnostem, jež nemají obdoby u dosud známých látek. V rámci přednášky budou
prezentovány různé způsoby přípravy, metody studia těchto materiálů a možnosti jejich praktického využití.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (12.10.2013)

1) M. I. Katsnelson: Graphene: Carbon in Two Dimensions, Cambridge University Press, Cambridge 2012

2) A. Jorio, M. S. Dresselhaus, R. Saito, G. Dresselhaus: Raman Spectroscopy in Graphene Related Systems. Wiley-VCH, Veinheim, 2011

3) S. Reich, C. Thomsen, J. Maultzsch: Carbon Nanotubes, Wiley, Darmstadt, 2003

4) Z. Weiss, G. Simha-Martynková, O. Šustai: Nanostruktura uhlíkových materiálů, VŠB TU Ostrava, 2005

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (08.04.2013)

Zkouška z předmětu je ústní v rozsahu daném sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (12.10.2013)

1) Základní přehled uhlíkových nanostruktur

2) Příprava, vlastnosti a použití fullerenů

3) Uhlíkové nanotrubičky

  • základní vlastnosti
  • způsoby přípravy
  • metody studia
  • aplikace

4) Grafen

  • základní vlastnosti
  • způsoby přípravy
  • metody studia
  • aplikace


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK