PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Molekulární a buněčné zobrazování - MC240P54
Anglický název: Molecular Imaging in Biomedicine
Český název: Molekulární a buněčné zobrazování
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Herynek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vít Herynek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vít Herynek, Ph.D. (28.01.2020)
Molekulární a buněčné zobrazování (MI) v biomedicínských oborech

Molekulární a buněčné zobrazování v biomedicíně je obor, ve kterém se střetávají různé vědní disciplíny od fyzikálních principů, přes chemické syntézy kontrastních látek a značek, po biologické a klinické aplikace.
Předmět pokrývá běžné zobrazovací metody pro in vivo a in vitro zobrazování, zejména zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), MR spektroskopii, výpočetní tomografii, radionuklidové metody, optické zobrazování, ultrazvukové a fotoakustické zobrazování. Metody vedle morfologické informace často přinášejí další poznatky o funkci a biochemickém složení tkání, často i na buněčné a molekulární úrovni.
Přednášky jsou zaměřeny nejen na fyzikální principy metod, ale i na konkrétní aplikace.

Doporučený okruh zájemců o studium: Přednáškový cyklus je určen zájemcům ze základního studia přírodovědných oborů, studentům PGS studia v biomedicíně, neurovědách a dalších oborech.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Vít Herynek, Ph.D. (12.01.2022)
  • Vasilis Ntziachristos, Anne Leroy-Willig, Bertrand Tavitian (eds): Textbook of in vivo Imaging in Vertebrates, John Wiley & Sons 2007
  • Ján Weis, Peter Bořuta: Úvod do magnetickej rezonancie, Bratislava 1998
  • A. E. Merbach and É. Tóth eds.: The Chemistry of Contrast Agents in Medical Magnetic Resonance Imaging, John Wiley & Sons 2001

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (26.10.2019)

Zkouška z předmětu je kombinovaná – písemná a ústní – v rozsahu daném sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.12.2019)

Molekulární a buněčné zobrazování (MI) v biomedicínských oborech

1. Historický přehled metod a jejich vývoj, porovnání metod (CT, MR, PET, SPECT, ultrasonografie, optické zobrazování).

2. Metody výpočetní tomografie (CT). Fyzikální principy, konstrukce zařízení. Nativní vyšetřování, kontrastní látky.

3. Radionuklidové metody. Fyzikální principy, konstrukce zařízení a vybavení pracoviště. Gamakamera, SPECT. Pozitronová emisní tomografie (PET).

4. Fluorescenční mikroskopie – metody zobrazování a aplikace v biomedicíně.

5. Metody magnetické rezonance (MR). Základní fyzikální principy magnetické rezonance, rezonanční podmínka. Úvod do MR zobrazování, konstrukce MR spektrometrů a tomografů.

6. MR zobrazování – T1 a T2 relaxace, kontrast MR obrazu, kontrastní látky pro MR – principy, struktura.

7. In vivo MR spektroskopie – single voxel MR spektroskopie, metody spektroskopického zobrazování, metody vyhodnocování in vivo MR spekter, jádra používaná v in vivo MR spektroskopii, pozorovatelné metabolity ve spektrech a jejich biochemické cesty.

8. Přehled kontrastních látek pro jednotlivé zobrazovací techniky. Přímé měření molekul a jejich struktury in vivo.

9. Magnetic particle imaging – princip metody, kontrastní látky.

10. Ultrazvuk a fotoakustické zobrazování – princip metod, aplikace v preklinickém zobrazování.

11. Materiály pro buněčnou a tkáňovou transplantaci.

12. Značení buněk pro zobrazování a sledování polohy a osudu transplantovaných buněk in vivo.

13. Kombinace zobrazovacích metod, koregistrace dat.

14. Návštěva Centra pokročilého preklinického zobrazování, praktická ukázka in vivo zobrazovacích metod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK