PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bioanorganická chemie - MC240P31
Anglický název: Bioinorganic Chemistry
Český název: Bioanorganická chemie
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1241
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (30.01.2020)
Základy anorganické roztokové chemie. Transport a uskladnění iontů kovů in vivo.
Metaloproteiny a metaloenzymy - nosiče kyslíku, hydrolázy, redoxní systémy. Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Kovy v regulaci biochemických pochodů. Buněčná toxicita a chemoterapie. Komplexy kovů pro medicínské zobrazovací metody a radioterapii.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (25.02.2021)
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (26.10.2019)

Zpracování literatury, její prezentace a ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (30.01.2020)

1) Základy anorganické roztokové chemie
Formální oxidační stavy a koordinační stereochemie biologicky důležitých iontů kovů.
Konstanty stability, stabilizace oxidačních stavů, kinetika a mechanizmus reakcí komplexů kovů. Reakce s přenosem elektronů.
2) Transport a uskladnění
Záchyt iontů kovů a jejich transport přes membranu. Transport a uložení iontů kovů in vivo.
3) Nosiče kyslíku
Myoglobin a hemoglobin. Hemerythrin, hemocyanin.
4) Hydrolázy
Hydrolázy, karboxypeptidáza A. fosfatázy, hydro-lyáza – akotinaza.
5) Metaloproteiny a metaloenzymy – redoxní reakce
Kofaktory a koenzymy v metaloredoxních proteinech. Klastry obsahující železo a síru, hemy, měďnatý ion a jeho komplexy, molybden, kobaltaminy, koenzymy obsahující nikl. Mitochondrialní transport elektronů.
6) Alkalické kovy a kovy alkalických zemin
Přehled chemie I. A II. skupiny v bilogických systémech. Aktivace enzymů, komplexy s nukleovými kyselinami, biominerály, hmota kostry.
7) Toxicita a chemoterapeutika
Toxicita kyslíku, peroxidaza, toxicita kovů. Koordinační sloučeniny jako therapeutické látky.
8) Komplexy kovů v medicínských zobrazovacích metodách a radioterapii.
Magnetická rezonance, radiodiagnostia, radioterapie, produkce a využití radioizotopů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (29.03.2018)

Předmět vyžaduje základní znalosti (předchozí absolvování zkoušky) z Anorganické chemie a Biochemie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK