PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Bioanorganická chemie - MC240P31
Anglický název: Bioinorganic Chemistry
Český název: Bioanorganická chemie
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1241
Garant: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: AGNEMEC (29.04.2002)
Základy anorganické roztokové chemie. Transport a uskladnění iontů kovů in vivo.
Metaloproteiny a metaloenzymy - nosiče kyslíku, hydrolázy, redoxní systémy. Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Kovy v regulaci biochemických pochodů. Buněčná toxicita a chemoterapie.
Literatura
Poslední úprava: AGNEMEC (29.04.2005)

Cowan J.A., Inorganic Biochemistry, VCH Publishers 1993, Lippard S.J. ed, Progress in Inorganic Chemistry: Bioinorganic Chemistry, 38, 1990.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc. (09.11.2011)

Zpracování literatury, její prezentace a ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

1) Základy anorganické roztokové chemie
Formální oxidační stavy a koordinační stereochemie biologicky důležitých iontů kovů.
Konstanty stability, stabilizace oxidačních stavů, kinetika a mechanizmus reakcí komplexů kovů. Reakce s přenosem elektronů.
2) Transport a uskladnění
Záchyt iontů kovů a jejich transport přes membranu. Transport a uložení iontů kovů in vivo.
3) Nosiče kyslíku
Myoglobin a hemoglobin. Hemerythrin, hemocyanin.
4) Hydrolázy
Hydrolázy, karboxypeptidáza A. fosfatázy, hydro-lyáza – akotinaza.
5) Metaloproteiny a metaloenzymy – redoxní reakce
Kofaktory a koenzymy v metaloredoxních proteinech. Klastry obsahující železo a síru, hemy, měďnatý ion a jeho komplexy, molybden, kobaltaminy, koenzymy obsahující nikl. Mitochondrialní transport elektronů.
6) Alkalické kovy a kovy alkalických zemin
Přehled chemie I. A II. skupiny v bilogických systémech. Aktivace enzymů, komplexy s nukleovými kyselinami, biominerály, hmota kostry.
7) Toxicita a chemoterapeutika
Toxicita kyslíku, peroxidaza, toxicita kovů. Koordinační sloučeniny jako therapeutické látky.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (29.03.2018)

Předmět vyžaduje základní znalosti (předchozí absolvování zkoušky) z Anorganické chemie a Biochemie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK