PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vibrační spektroskopie II - MC240P28
Anglický název: Vibrational Spectroscopy II
Český název: Vibrační spektroskopie II
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: AGNEMEC (30.04.2002)
Tato přednáška je pokročilým kurzem z oblasti vibrační spektroskopie. Hlavní důraz je kladen na moderní instrumentaci, praktické techniky přípravy vzorků, zpracování dat a interpretaci infračervených a Ramanových spekter.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (12.10.2013)

 • Schrader B.: Infrared and Raman Spectroscopy, VCH Publishers, Inc., New York, 1995

 • Nakamoto K.: Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, 5th edition, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997

 • Lewis I. R., Edwards H. G. M.: Handbook of Raman Spectroscopy, Practical Spectroscopy Series Volume 28, Marcel Dekker, Inc., New York, 2001

 • Požadavky ke zkoušce -
  Poslední úprava: RNDr. Irena Matulková, Ph.D. (01.03.2018)

  Zkouška se kládá z písemné a ústní části. Rozsah učiva odpovídá sylabu.

  Sylabus -
  Poslední úprava: RNDr. Irena Matulková, Ph.D. (01.03.2018)

  Přednáška je rozdělena do následujících částí:

  - teorie vibrační spektroskopie (spektra - atomová, molekulová; změny poloh pásů; šířka pásů; tvar pásů; spektrální oblasti infračevené spektroskopie - kombinační pásy, overtony, resonance, ...)

  - konstrukce infračervených spektrometrů - disperzních a FTIR

  - příprava vzorků v infračervené spektroskopii, konvenční a reflektanční techniky (ATR, DRIFTS, RAIRS, spekulární reflektance), infračervená mikrospektroskopie a mikroskopie, fotoakustická spektroskopie, emisní spektroskopie, spojené techniky ...

  - konstrukce Ramanových spektrometrů, příprava vzorků v Ramanově spektroskopii

  - rezonanční Ramanovy techniky (RRS, SERS, SERRS)

  - zobrazovací techniky IR a Ramanovy spektroskopie

  - techniky nelineární Ramanovy spektroskopie (CSRS, SRGS, IRS, CARS)

  - interpretace vibračních spekter krystalů, site grupová analýza, faktor grupová analýza, ...

  - vybrané aplikace vibrační spektroskopie   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK