PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vibrační spektroskopie I - MC240P27
Anglický název: Vibrational Spectroscopy I
Český název: Vibrační spektroskopie I
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1239
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (20.09.2021)
Tato přednáška je základním kurzem k pochopení vzniku, teoretických a praktických aspektů, analýzy a interpretace infračervených a Ramanových spekter.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (20.09.2021)

Podklady k přednášce jsou k dispozici na MOODLE (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1239)

Doporučená literatura:

  • Horák M., Papoušek D., Infračervená spektra a struktura molekul, Academia, Praha 1976.
  • Schrader B., Infrared and Raman Spectroscopy, VCH Publishers, Inc., New York 1995.
  • Nakamoto K., Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, 6th edition, John Wiley and Sons, Inc., New York 2009.
  • Milata V., a kol., Aplikovaná molekulová spektroskopia, STU v Bratislavě, Bratislava 2008.
  • Socrates G., Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies, 3rd edition, John Wiley and Sons, Inc., New York 2001.
  • Stuart B., Infrared Spectroscopy - Fundamentals and Applications, John Wiley and Sons, Inc., New York 2004.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (20.09.2021)

Zkouška k přednášce je ústní s písemnou přípravou. Rozsah učiva odpovídá sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. (01.03.2018)

Přednáška je rozdělena do následujících částí:

1) Energetické hladiny a typy přechodů, jednotky v molekulové spektroskopii, křivky potenciální energie, molekulární parametry, výběrová pravidla ...

2) Symetrie molekul, operace a prvky symetrie, základy teorie grup, bodové a prostorové grupy, maticová reprezentace operací symetrie

3) Infračervená a Ramanova spektroskopie – teoretické základy, základy instrumentace a měření spekter

4) Vibrační, rotační a vibračně-rotační spektra, modely rigidního a elastického rotoru, harmonický a anharmonický oscilátor, informace ve vibračně-rotačních spektrech ...

5) Vibrace víceatomových částic, normální vibrace, počet a typy vibrací, symetrie vibrací, charakterové tabulky, reprezentace, interpretace vibračních spekter, charakteristické vibrace skupin ...

6) Vibrační spektroskopie anorganických (2 až 7 atomových) a koordinačních sloučenin (jednoduché ligandy, koordinace a symetrie), Fermiho rezonance, tunelový efekt, izotopický efekt ...

7) Vibrační spektra krystalických látek, vibrační spektroskopie pro studium allotropie a polymorfie ...

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK