PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fotoaktivní materiály - MC240P17
Anglický název: Photoactive materials
Český název: Fotoaktivní materiály
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D. (24.10.2019)
Cílem přednášky je seznámit studenty s úvodem do fotochemie a její aplikací na fotoaktivované (nano)materiály.
Přednáška zahrnuje úvod do fotochemie, charakterizace fotofyzikálních a fotochemických dějů, jejich základní popis,
kvantové výtěžky, fotochemické zákony a pravidla a jejich aplikace u vybraných (nano)materiálů.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (22.03.2018)

Rachel C. Evans, Peter Douglas, Hugh D. Burrows: Applied Photochemistry, Springer 2013.

Petr Klán: Organická fotochemie, Masarykova universita v Brně, 2001

Nicholas J.Turro: Modern Molecular Photochemistry, University Science Books, 1991.

Petr Klán, Jakob Wirz: Photochemistry of Organic Compounds, Wiley, 2009.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D. (24.10.2019)

Úspěšné absolvování písemného testu a ústní zkoušky. Ústní zkouška má 5 otázek.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D. (24.10.2019)

1.Úvod do fotochemie. Základní termíny, charakterizace fotofyzikálních a fotochemických dějů, jejich základní popis, kvantové výtěžky, fotochemické zákony a pravidla.

2. Fotochemické procesy - vznik a vlastnosti excimerů, exciplexů, fotoindukovaný přenos elektronu. Kinetika a pravidla. Reaktivita excitovaných stavů.

3. Absorpce a emise. Excitace molekul a jejich následná relaxace. Kinetika a pravidla.

Absorpční a emisní (luminiscenční) vlastnosti molekul a materiálů: UV/Vis, emisní a excitační spektroskopie

5. Fotoindukované jevy ve složitých systémech, (nano)materiálová aplikace (polovodičové materiály, kvantové tečky, OLED, solární články, „Up-conversion“ materiály).

6. Molekulární kyslík a ROS částice. Světlem aktivované (nano)materiály generující ROS, aplikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK