PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Elektronová spektra a magnetické vlastnosti - MC240P10
Anglický název: Electronic Spectroscopy and Magnetochemistry of Inorganic Compounds
Český název: Elektronová spektra a magnetické vlastnosti
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.01.2012)
Přednáška je určena studentům magisterského studia.
Přednáška pojednává o principech elektronové spektroskopie (UV-Vis absorpční spektroskopie, luminiscenční spektroskopie) a magnetochemie. Jsou probírány aplikace těchto metod v anorganické chemii, především v chemii koordinačních sloučenin. Přednáška je zaměřena na interpretaci ligand-field spekter a spekter přenosu náboje a na magnetické vlastnosti magneticky zředěných vzorků.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (06.10.2013)

 • A. B. P. Lever: Inorganic electronic spectroscopy, Elsevier,1984

 • F. E. Mabbs, D.J. Machin: Magnetism of transition metal complexes, Chapman and Hall, 1973

 • Požadavky ke zkoušce -
  Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (06.12.2011)

  Ústní zkouška; rozsah znalostí je definován v sylabu.

  Sylabus -
  Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (06.10.2013)

  1. Měření absorpčních spekter v UV-Vis a blízké IR oblasti.
  2. Energie elektronových hladin izolovaného atomu, Russelova-Saundersova vazba, energie termů, Slaterovy, Condonovy a Racahovy parametry, nephelauxetický efekt.
  3. Korelační diagramy mezi slabým a silným polem, Orgelovy a Tanabe-Suganovy diagramy.
  4. Parametry ligandového pole, spektrochemická řada, model úhlového překryvu.
  5. Spektra přenosu náboje, optické elektronegativity.
  6. Výběrová pravidla, síla oscilátoru, transitní moment.
  7. Faradayova a Gouyova metoda měření magnetické susceptibility.
  8. Vav Vleckova rovnice, magnetické vlastnosti stavů A, E a T, Kotaniho diagramy.
  9. Ferromagnetická, antiferromagnetická a ferrimagnetická interakce, přímá výměna, supervýměnný mechanismus.

   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK