PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomový projekt IV - MC240DP5B
Anglický název: Diploma Project IV
Český název: Diplomový projekt IV
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 24
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/24 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečné práce v SIS a listinné verze práce na příslušné katedře. Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.01.2019)
V rámci diplomového projektu student zpracovává zadané téma. Téma je zpravidla experimentální. Student se profiluje dle zvoleného tématu a seznamuje se s experimentálními metodami, které jsou pro daný typ výzkumu specifické. Součástí diplomového projektu je literární rešerše vedoucí k upřesnění tématu práce. V průběhu diplomového projektu student pravidelně konzultuje získané výsledky se školitelem.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (26.10.2019)

Literatura k projektu je dána tématem projektu a doporučuje ji školitel.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (26.10.2019)

Zápočet je udělen na základě systematické práce na projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (26.10.2019)

Diplomový projekt je realizován na pracovišti školitele pod jeho odborným vedením. Téma a průběh projektu je plně v kompetenci školitele. Diplomový projekt je zakončen diplomovou prací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK