PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Laboratory practice for visiting students - MC240C61
Anglický název: Laboratory practice for visiting students
Český název: Laboratorní praxe pro přijíždějící zahraniční studenty
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/15 [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (25.10.2019)
Tento předmět je doporučen pro zahraniční studenty přijíždějící na Přiodovědeckou fakultu. Studenti budou pracovat na svých bakalářských diplomových či dizertačních pracích v rámci krátkodobého pobytu (délka do 1 měsíce) v našich laboratořích.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (26.10.2019)

Literatura k projektu je dána tématem projektu a doporučuje ji školitel.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (25.10.2019)

Prezentace výsledků praxe spojená s diskuzí nad tématem závěrečné práce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (25.10.2019)

Studenti připraví vzorky pro následující měření, popřípadě si mohou přivézt vzorky ze svých mateřských institucí.
Finální část přípravy a čištění vzorků (chromatografie, rekrystalizace atd.) může probíhat v rámci praxe.
Vzorky budou charakterizovány vybranými fyzikochemickými metodami:

  • UV/VIS
  • NMR
  • Molekulární spektroskopie
  • Hmotová spektroskopie
  • Prášková RTG-difrakce
  • Monokrystalová RTG-difrakce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK