PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé praktikum z laboratorní techniky - MC240C25
Anglický název: Advaced Laboratory Training
Český název: Pokročilé praktikum z laboratorní techniky
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 [dny/semestr]
Počet míst: 8
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2050
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
Vyučující: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (13.09.2016)
V rámci laboratorního cvičení se studenti seznámí s především s technikou práce v inertní atmosféře a se způsoby manipulace se vzorky citlivými na vzduch a teplotu. Procvičované techniky: Schlenkovy aparatury (příprava reagencií, vlastní reakce, filtrace, destilace, příprava vzorků na fyzikálně-chemická měření); práce se stolním rukavicovým boxem ("glove-box"; příprava boxu k práci, příprava vzorků); práce s dvojitou linkou argon-vakuum a její připojení k Schlenkovým aparaturám. Práce se zkapalněnými plyny a při nízkých teplotách. Septová technika.

Praktikum je určeno pro studentu druhých a vyšších ročníků bakalářského studia a pro studenty magisterského studia.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. (08.08.2020)
  • Inorganic Syntheses, Book Series, Wiley, 1939 - 2012.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (26.10.2019)

Absolvování zadaných úloh, znalost principů úloh a metod, správné vypracování protokolů.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

V rámci laboratorního cvičení se studenti seznámí s především s technikou práce v inertní atmosféře a se způsoby manipulace se vzorky citlivými na vzduch a teplotu.

Procvičované techniky:
Schlenkovy aparatury (příprava reagencií, vlastní reakce, filtrace, destilace, příprava vzorků na fyzikálně-chemická měření); práce se stolním rukavicovým boxem ("glove-box"; příprava boxu k práci, příprava vzorků); práce s dvojitou linkou argon-vakuum a její připojení k Schlenkovým aparaturám. Práce se zkapalněnými plyny a při nízkých teplotách. Septová technika.

Praktikum je určeno pro studentu druhých a vyšších ročníků bakalářského studia a pro studenty magisterského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK