PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Anorganické praktikum pro pokročilé - MC240C20
Anglický název: Advanced Inorganic Synthesis - Laboratory Exercise
Český název: Anorganické praktikum pro pokročilé
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15 [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MC240C21, MC240P20E
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.01.2019)
Tento praktický kurz je zaměřen na syntézu a základní charakterizaci anorganických sloučenin a materiálů v přímé návaznosti na kurzy pokročilé anorganické a organokovové chemie. Studenti se naučí zacházet s kapalnými plyny a na vzduch citlivými látkami, např. pomocí Schlenkovy techniky. Dále získají zkušenosti s preparacemi v mikroměřítku a s čištěním připravených látek pomocí chromatografických technik a krystalizace. Připravené látky jsou charakterizovány pomocí vhodných spektroskopických metod (multijaderná NMR, UV-VIS, IR, MS a další). Laboratorní cvičení trvá 15 dní v zimním semestru prvního ročníku navazujícího magisterského studie a mělo by poskytnout studentům dostatek zkušeností pro experimentální práci v rámci jejich diplomového projektu.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (22.04.2015)

Kromě základního textu (Podlahová, Kratochvíl: Cvičení z preparativní anorganické chemie) ještě (základní) literatura potřebná pro jednotlivé úlohy.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (22.04.2015)

Podmínkou udělení zápočtu a klasifikace je úspěšné zvládnutí všech úloh a předepsaných charakterizací a vypracování úplných laboratorních protokolů.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (22.04.2015)

Praktikum předpokládá úspěšné zvládnutí vybraných modelových úloh, tj. syntézu a charakterizaci látek v oblastech zmíněných v anotaci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK