PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Anorganické praktikum (biochemie a uč. chemie) - MC240C11NE
Anglický název: Inorganic Laboratory Course (biochemistry and education)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Je zajišťováno předmětem: MC240C11C
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1793
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Neslučitelnost : MC240C11C, MC240C11N
Je záměnnost pro: MC240C11N
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (05.03.2012)
Tento předmět je vyučován v angličtině. Stejný předmět vyučovaný v češtině má kód MC240C11N.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (03.05.2011)

Rohovec J.: (L)učebnice anorganické chemie, nakladatelství UK, Praha 2003

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (05.10.2013)

Tento předmět je vyučován v angličtině. Stejný předmět vyučovaný v češtině má kód MC240C11N.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (05.10.2013)

Tento předmět je vyučován v angličtině. Stejný předmět vyučovaný v češtině má kód MC240C11N.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (05.10.2013)

Pro vstup do praktik je nezbytné získání zápočtu z předmětu laboratorní technika nebo laboratorní technika biochemie.

Dále je nutné úspěšné absolvování vstupního testu, který se koná během zimního zkouškového období.

Další informace jsou k dispozici v aplikaci Moodle: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1793

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK