PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Anorganické praktikum - MC240C11C
Anglický název: Inorganic Laboratory Course
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/9, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1794
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Je neslučitelnost pro: MC240C11NE, MC240C11N
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.11.2011)
Základní praktické cvičení pojednávající o syntéze a charakterizaci anorganických sloučenin. Studenti se
seznamují s přípravou anorganických látek reakcemi acidobazickými, redoxními, komplexotvornými a s procesy
na suché cestě.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (02.11.2011)

Rohovec J.: (L)učebnice anorganické chemie, nakladatelství UK, Praha 2003

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.11.2011)

Pro účast v praktiku je požadováno absolvování vstupního testu.

Pro získání zápočtu je požadováno splnění všech úloh, vypracování protokolů a absolvování závěrečného písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (03.03.2015)
 1. Úvod.
  Přehled zařízení, nádobí a vybavení v laboratoři. Zábrusové nádobí a práce s ním, sestavování aparatur. Práce se sklem.
 2. Chemické výpočty. Vyjadřování koncentrací, výpočty z chemických rovnic, příprava a ředění roztoků.
 3. Bezpečnostní opatření pro práci v laboratořích. Přehled nebezpečných látek. Zásady první pomoci při nehodě v laboratoři.
 4. Acidobazické reakce. Příprava solí anorganických kyselin ve vodných prostředích. Příprava solí vícesytných kyselin.
 5. Redoxní reakce. Příprava prvků, sloučenin obsahujících prvky v různých oxidačních číslech.
 6. Komplexotvorné reakce. Příprava komplexních sloučenin přechodných prvků. Monodentátní a polydentátní ligandy. Běžné organické ligandy a jejich komplexy.
 7. Reakce na suché cestě. Příprava prvků a sloučenin za vysokých teplot.
 8. Syntézy v nevodných prostředích. Odlišný průběh procesů v nevodných rozpouštědlech od vodných roztoků.

  V oddílech 4 až 8 se posluchači seznamují s metodami izolace anorganických látek.
 9. Vzorový protokol, publikace výsledků.
Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (04.10.2013)

Pro vstup do praktik je nezbytné získání zápočtu z předmětu laboratorní technika nebo laboratorní technika biochemie.

Dále je nutné úspěšné absolvování vstupního testu, který se koná během zimního zkouškového období.

Další informace jsou k dispozici v aplikaci Moodle: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1794

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK