PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z analytické chemie - MC230S02A
Anglický název: Training in analytical chemistry
Český název: Seminář z analytické chemie
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Anotace -
Semináře katedry analytické chemie jsou jako součást výuky určeny posluchačům 1. a 2. ročníku magisterského studia oboru analytická chemie. V jejich rámci referují přední čeští i zahraniční odborníci na analytická témata, často přesahující rámec analytické chemie. Jejich součástí jsou i pravidelné zprávy posluchačů o diplomových pracech. Na těchto seminářích rovněž přednáší členové katedry analytické chemie výsledky své vědecko-výzkumné práce.

V době, kdy platí epidemiologická opatření, je seminář vyučován interaktivním způsobem v on-line režimu pomocí Google Meet.
Poslední úprava: Sobotníková Jana, RNDr., Ph.D. (08.10.2020)
Literatura -

Vzhledem k aktuálnosti probíraných témat jsou v průběhu semináře doporučovány aktuálně vyšlé práce v odborných časopisech.

Pro sepsání diplomové práce a přednášení jsou doporučeny knihy:

• Meško D., Katuščák D. et al.: Akademická příručka. Martin, Osveta 2006.

• Šesták Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 1999.

Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (16.05.2012)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je udělen na základě minimálně 80% účasti na konaných seminářích a na základě odpřednášeného patnáctiminutového referátu o své bakalářské či diplomové práci.

Poslední úprava: Barek Jiří, prof. RNDr., CSc. (14.11.2011)
Sylabus -

Zvané přednášky.

Poslední úprava: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK