PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Klinická a farmaceutická analýza - MC230P54
Anglický název: Clinical and Pharmaceutical Analysis
Český název: Klinická a farmaceutická analýza
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (25.02.2013)
Přednáška se zaměřuje na analytické techniky využívané v analýze klinických a farmaceutických vzorků.
Jsou podány základy farmaceutické technologie jednotlivých lékových forem a následně výklad obsahu a významu lékopisů pro kontrolu a zajištění jakosti lékových forem. V přednáškách je podán systematický přehled lékových forem se zaměřením na pochopení vztahů mezi fyzikální a chemickou strukturou lékových forem, například tablet, mastí, injekcí a optimalizací terapeutického efektu v nich inkorporovaných léčiv.
V rámci analytických technik je probrána detailněji teorie chromatografie, instrumentace a její aplikace na specifické klinické a farmaceutické analýzy. Součástí přednášky je i téma pokrývající propojení chromatografie (GC a HPLC) s hmotnostní detekcí.
Do přednáškového cyklu jsou vřazeny 2-3 zvané přednášky, přednesené odborníky z klinické a farmaceutické praxe.
K přednášce patří hodinový seminář, na kterém se procvičují základní kvalitativní a kvantitativní chromatografické výpočty a jeho součástí je i exkurze do komerční laboratoře.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (29.09.2014)

Prezentace k přednášce:

  • http://web.natur.cuni.cz/~nesmerak/
  • http://www.natur.cuni.cz/chemie/analchem/cabala/ke-stazeni
  • http://web.natur.cuni.cz/~analchem/bosakova/index.html

Literatura:

  • M. D. Cole: The Analytis of Controlled Substances. Wiley 2003.
  • Chromatographic Methods in Clinical Chemistry and Toxicology. R.L. Bertholf, R.E. Winecker (Eds.) Wiley 2007.
  • Český lékopis 2009. Grada 2009.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (05.12.2011)

Zkouší se vše co bylo odpřednášeno. Zkouška probíhá formou písemného testu, v němž jsou i výpočty.

Sylabus -
Poslední úprava: SUCHAN (26.04.2005)

Úvod, historie, lékopis

Lékové formy, jejich klasifikace a druhy

Výrobní operace a zařízení farmaceutických technologií

Farmaceutické biotechnologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK