PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Separace optických izomerů - MC230P12
Anglický název: Chiral Separations
Český název: Separace optických izomerů
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (06.12.2011)
Přednáška se zabývá základními principy enantioselektivních separací: charakterem a vlastnostmi optických izomerů, užitím různých separačních systémů, chirálních selektorů a enantioseparačních metod-GC, HPLC, TLC a elektromigračních technik. Probírány jsou i aplikace chirálních separací v oblasti analýzy léčiv, potravinových složek, agrochemikálií a ostatních průmyslově důležitých sloučenin. Přednáška je vždy aktualizována o nejnovější trendy.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (24.09.2014)

S. Ahuja: Chiral Separations by Liquid Chromatography, American Chemical Society, Washington, D.C., 1991

B. Chankvetadze: Capillary Electrophoresis in Chiral Analysis, J. Wiley, Chchester, 1997

E. Tesařová, D.W. Armstrong: Enantioselective Separation (Chapter 5) in Advanced Chromatographic and Electromigration Methods in BioSciences, Eds. Z. Deyl, I. Mikšík, F. Tagliaro, E. Tesařová, Elsevier, Amsterdam, 1998

T.E. Beesley, R.P.W. Scott: Chiral Chromatography, J. Wiley, Chichester, 1998

 

Elektronické podklady dostupné na: http://web.natur.cuni.cz/~analchem/bosakova/index.html

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (06.12.2011)

Písemný test a prezentace vybraného článku k probírané tématice

Sylabus -
Poslední úprava: OPEKAR (24.04.2002)

1) historie, zajímavosti,

2) stereochemie, typy chirality, nomenklatura,

3) enantioseparace pomocí plynové chromatografie,

4) enantioseparace pomocí vysokoúčiné kapalinové chromatografie,

5) využití elektromigračních metod pro chirální separace,

6) způsoby studia stereoselektivních interakcí,

7) detektory, způsoby detekce, techniky pro určování optickéčistoty a absolutní konfigurace,

8) analýza léčiv.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK