PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teoretické základy analytické chemie - MC230P07
Anglický název: Theoretical Basis of Analytical Chemistry
Český název: Teoretické základy analytické chemie
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (24.09.2016)
Přednáška je věnována základním aspektům analyticky důležitých chemických reakcí v roztocích. Jsou probrány všechny druhy chemických rovnováh (protolytické, srážecí, oxidačně-redukční, komplexotvorné) a jejich uplatnění v chemických metodách analýzy včetně konkrétních stanovení. Pozornost je věnována i kinetickým aspektům chemických reakcí a jejich uplatnění v analytické chemii.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (29.09.2014)

Prezentace k přednášce:

 • http://web.natur.cuni.cz/~nesmerak/

Literatura:

 • Harvey D.: Modern Analytical Chemistry. různá vydání.
 • Harris D.C.: Quantitative Chemical Analysis. různá vydání.
 • Skoog D.A., West D.M.: Fundamentals of Analytical Chemistry, různá vydání.
 • Analytical Chemistry. A modern Approach to Analytical Science. Edited by R. Keller et al. Wiley, New York 2004.
 • Šůcha L., Kotrlý S.: Teoretické základy analytické chemie. Praha, SNTL/Alfa 1971.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (24.09.2016)

Zápočet se uděluje na základě úspěšně napsaného testu zaměřeného na výpočty (minimální hranice je 65% bodů z možných). Zkouška probíhá, po získání zápočtu, ústní formou. Zkouší se vše, co bylo odpřednášeno.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (29.09.2014)

1. Úvod, základní pojmy a historie analytické chemie

2. Chemické rovnováhy, jejich uplatnění a aplikace v analytické chemii

 • rovnováhy chemických reakcí
 • protolytické rovnováhy
 • srážecí rovnováhy
 • oxidačně-redukční rovnováhy
 • komplexotvorné a asociační rovnováhy

3. Reakční kinetika v analytické chemii

 • základní kinetické veličiny a pojmy
 • kinetické metody chemické analýzy
 • instrumentace kinetických metod analýzy
 • kinetické aspekty analytické chemie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK