PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktikum ze separačních metod - MC230C16
Anglický název: Laboratory Course on Separation Methods
Český název: Praktikum ze separačních metod
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 [dny/semestr]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout HPLC Chirální separace2012.pdf prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (29.03.2016)
Praktikum ze separčních metod je zaměřeno na osvojení si teoretických i experimentálních dovedností z oblasti pokročilé analytické instrumentace. Studenti budou řešit čtyři komplexní úlohy z oblasti HPLC chirálních separací, separace metodou HPLC s tandemovou hmotnostní detekcí, kvalitativní analýzu pomocí dvoudimenzionální plynové chromatografie a kvantitativní analýzu pomocí kapilární elektroforézy.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (24.09.2014)

Analytické separační metody, K. Štulík a kol., Karolinum, Praha, 2005.
Encyclopedia of Separation Science. M. Crooke, C. F. Poole (Eds.) Academic Press 2000
Chromatography today, C.F. Poole, S.K. Poole, Elsevier, Amsterdam, 1991.

 

Další elektronické podklady nejsou dostupné

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (06.12.2011)

Účast v praktiku, vypracování příslušných protokolů a přezkoušení u jednotlivých úloh.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (29.03.2016)

1) V úloze budou enantioseparovány tři aminokyseliny pomocí cyklodextrinového chirálního selektoru metodou kapilární elektroforézy. Bude určeno eluční pořadí jednotlivých enantiomerů.
2) Úloha bude zaměřena na vývoj HPLC-MS/MS metody pro analýzu vybraných organických polutantů. Důraz bude kladen na optimalizaci vlastní MS/MS detekce.
3) Úloha využívající moderní metodu dvoudimenzionální plynové chromatografie, využívající ortogonální systém dvou kapilárních kolon o rozdílné polaritě a rozměrech, propojené modulátorem. Tato úloha umožní doplnění znalostí a zkušeností ke klasickým metodám GC z předchozích praktických cvičení.
4)  Úloha je  zaměřena na analýza sodných a draselných iontů v moči kapilární elektroforézou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK