PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum ze separačních metod - MC230C16
Anglický název: Laboratory Course on Separation Methods
Český název: Praktikum ze separačních metod
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 Z [dny/semestr]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout HPLC Chirální separace2012.pdf doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (29.03.2016)
Praktikum ze separčních metod je zaměřeno na osvojení si teoretických i experimentálních dovedností z oblasti pokročilé analytické instrumentace. Studenti budou řešit čtyři komplexní úlohy z oblasti HPLC chirálních separací, separace metodou HPLC s tandemovou hmotnostní detekcí, kvalitativní analýzu pomocí dvoudimenzionální plynové chromatografie a kvantitativní analýzu pomocí kapilární elektroforézy.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (24.09.2014)

Analytické separační metody, K. Štulík a kol., Karolinum, Praha, 2005.
Encyclopedia of Separation Science. M. Crooke, C. F. Poole (Eds.) Academic Press 2000
Chromatography today, C.F. Poole, S.K. Poole, Elsevier, Amsterdam, 1991.

 

Další elektronické podklady nejsou dostupné

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (06.12.2011)

Účast v praktiku, vypracování příslušných protokolů a přezkoušení u jednotlivých úloh.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (29.03.2016)

1) V úloze budou enantioseparovány tři aminokyseliny pomocí cyklodextrinového chirálního selektoru metodou kapilární elektroforézy. Bude určeno eluční pořadí jednotlivých enantiomerů.
2) Úloha bude zaměřena na vývoj HPLC-MS/MS metody pro analýzu vybraných organických polutantů. Důraz bude kladen na optimalizaci vlastní MS/MS detekce.
3) Úloha využívající moderní metodu dvoudimenzionální plynové chromatografie, využívající ortogonální systém dvou kapilárních kolon o rozdílné polaritě a rozměrech, propojené modulátorem. Tato úloha umožní doplnění znalostí a zkušeností ke klasickým metodám GC z předchozích praktických cvičení.
4)  Úloha je  zaměřena na analýza sodných a draselných iontů v moči kapilární elektroforézou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK