PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin - MBCPLUS007
Anglický název: New interesting topics in botany and plant ecology
Český název: Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Garant: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (22.09.2015)
Cílem kurzu bude seznámit žáky s nejnovějšími pokroky v botanice a ekologii rostlin, protist a hub formou krátkých přednášek a následné diskuze nad články z významných časopisů v oboru. Chceme tedy v první řadě umožnit studentům zajímat se o nové objevy, poznatky a metody v botanice. Následná diskuze s pedagogy pak studentům umožní zařadit si poznatky do širších souvislostí. Každé cvičení povede jiný pedagog, odborník ve svém oboru.

Vzhledem k tomu, že v předchozích letech se nepodařilo předmět vypsat kvůli tomu, že se nikdy neshodli lidé na rozvrhu, předběžně vyhlašuji termín konání v tomto semestru na PONDĚLÍ 17:00 - 18:30. Samozřejmě pokud by se všichni žáci shodli na jiném termínu a našli jsme místnost, tak je možné předmět mít i jindy, ale není to úplně snadné zorganizovat.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (30.07.2012)

Předmět by měl studenty jednak obeznámit s nejnovějšími poznatky a technikami v oboru a zároveň by je měl naučit samostatně pracovat s vědeckými články. Diskuze poznatků i načtených článků umožní studentům cvičit se v kritickém myšlení a ve vyhledávání zajímavých výzkumných témat.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (02.01.2023)

Kurz vyžaduje pouze aktivní čtení článků zadaných pedagogem. Není tedy žádná literatura zadatelná dopředu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (02.01.2023)

Esej na vybrané téma probírané na kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (02.01.2023)

Bude upřesněn podle časových možností pedagogů. Poslední běh například obsahoval:

Světlo a plasticita rostlin (ekologie rostlin)
Opylovači(ekologie rostlin)
Svítící řasy (algologie)
Paleoekologie (ekologie rostlin)
Lišejníky, symbióza (bryo-licheno)
Polyploidie cévnatých rostlin (cévnaté rostliny)
Lokální adaptace (cévnaté rostliny)
Naše lesy pod útokem: nové invazivní houbové choroby dřevin (mykologie)
Fytolity (ekologie rostlin)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (02.01.2023)

Do kurzu bude přijat pokud možno každý zájemce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK