PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin - MBCPLUS007
Anglický název: New interesting topics in botany and plant ecology
Český název: Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Garant: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (22.09.2015)
Cílem kurzu bude seznámit žáky s nejnovějšími pokroky v botanice a ekologii rostlin, protist a hub formou krátkých přednášek a následné diskuze nad články z významných časopisů v oboru. Chceme tedy v první řadě umožnit studentům zajímat se o nové objevy, poznatky a metody v botanice. Následná diskuze s pedagogy pak studentům umožní zařadit si poznatky do širších souvislostí. Každé cvičení povede jiný pedagog, odborník ve svém oboru.

Vzhledem k tomu, že v předchozích letech se nepodařilo předmět vypsat kvůli tomu, že se nikdy neshodli lidé na rozvrhu, předběžně vyhlašuji termín konání v tomto semestru na PONDĚLÍ 17:00 - 18:30. Samozřejmě pokud by se všichni žáci shodli na jiném termínu a našli jsme místnost, tak je možné předmět mít i jindy, ale není to úplně snadné zorganizovat.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (30.07.2012)

Předmět by měl studenty jednak obeznámit s nejnovějšími poznatky a technikami v oboru a zároveň by je měl naučit samostatně pracovat s vědeckými články. Diskuze poznatků i načtených článků umožní studentům cvičit se v kritickém myšlení a ve vyhledávání zajímavých výzkumných témat.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (28.10.2019)

Kurz vyžaduje poze aktivní čtení článků zadaných pedagogem. Není tedy žádná literatura zadatelná dopředu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (30.07.2012)

Esej, případně její obhajoba na vybrané téma probírané na kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (23.11.2012)

Bude upřesněn podle časových možností pedagogů, ale rámcově může kurz obsahovat například:

1) Systematika cévnatých rostlin - molekulární metody, polyploidie a cytometrické metody a další

2) Mykologie - fytopatogenní houby, molekulární metody

3) Algologie - druhový koncept

4) Populační biologie rostlin

5) Vegetační ekologie

6) Lichenologie - molekulární metody

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (30.07.2012)

Do kurzu bude přijat pokud možno každý zájemce; při výrazném překročení kapacity kurzu bude vstupní test založen na přečtení textu v angličtině a zodpovězení otázek k němu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK