PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Hlasová výchova a rétorika - MB180S15
Anglický název: Vocal Education
Český název: Hlasová výchova a rétorika
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: výuka začne až v úterý 26. února 2019
Garant: Mgr. Regina Szymiková
Anotace -
Poslední úprava: VECIZ (22.05.2002)
Průpravná disciplína zaměřená na průzkum individuálních hlasových a mluvních předpokladů.
Seznámení s problematikou hlasových poruch a vad řeči.
Sylabus
Poslední úprava: VECIZ (26.01.2007)

I. Hlasová výchova - psychosomatická disciplína. Hlas a řeč. Vznik hlasu, fonace, vlastnosti hlasu, typy hlasu, hlasové rejstříky, hlasové nasazení. Význam správného dýchání, typy dýchání, dechová opora, držení těla.

Praktická cvičení: individuální a kolektivní, průzkum individuálních hlasových a mluvních předpokladů (práce s texty). Zadání úkolů.

II. Výslovnostní norma. Funkce samohlásek a souhlásek v mluveném projevu. Nejčastější chyby ve výslovnosti.

Praktická cvičení: kolektivní a individuální, vzájemné slyšení se (použití cvičných artikulačních textů). Zadání úkolů.

III. Rezonace a její využívání, typy rezonací, prostorové cítění.

Praktická cvičení: kolektivní a individuální (cvičené texty).

IV. Intonace a její význam v komunikaci. Jednotlivé složky intonace, jejich působení na posluchače. Co + Proč = Jak.

Veřejný projev.

Praktická cvičení: individuální, analýza, komentář připravených výstupů.

V. Hlasová hygiena, zacházení s hlasem, vlivy prostředí, hlasové poruchy, řečové vady.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK