PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hlasová výchova a rétorika - MB180S15
Anglický název: Vocal Education
Český název: Hlasová výchova a rétorika
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Novotný, Ph.D. (20.01.2022)
Průpravná disciplína zaměřená na průzkum individuálních hlasových a mluvních předpokladů.
Seznámení s tematikou hlasové hygieny.
Kultivování hlasového projevu.
Aktivní práce související s nácvikem hlasových a prezentačních projevů.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (12.01.2021)

Martinec, V.: Učíme děti mluvit a vyprávět aneb Sedmero pohádek o sedmi kouzelnících. Albatros: Praha, 2015.

Válková, L.: Hlas individuality. AMU: Praha, 2017.

Špačková, A.: Trénink techniky řeči - Naučte se mluvit barevně. Grada: Praha, 2015.

Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada. 2009.

Plamínek, J.: Komunikace a prezentace - Umění mluvit, slyšet a rozumět. Grada. 2012.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Petr Novotný, Ph.D. (20.01.2022)

V průběhu semestru povoleny max. 2 absence.

Požadavek na aktivní práci na aktivitách prováděných/cvičených v průběhu semestru.

Aktivní výstup v průběhu lekcí na konci semestru a jeho autoevaluace.

Zhodnocení svého pokroku v hlasových, rétorických a prezentačních dovednostech - písemně

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Novotný, Ph.D. (20.01.2022)I. Hlasová výchova - psychosomatická disciplína. Hlas a řeč. Vznik hlasu, fonace, vlastnosti hlasu, typy hlasu, hlasové rejstříky, hlasové nasazení. Význam správného dýchání, typy dýchání, dechová opora, držení těla.
Praktická cvičení: individuální a kolektivní, průzkum individuálních hlasových a mluvních předpokladů. (Práce s texty). Zadání úkolů.


II. Výslovnostní norma. Funkce samohlásek a souhlásek v mluveném projevu. Nejčastější chyby ve výslovnosti.
Praktická cvičení: kolektivní a individuální, vzájemné slyšení se. (Použití cvičných artikulačních textů). Zadání úkolů.


III. Rezonace a její využívání, typy rezonací, prostorové cítění.
Praktická cvičení: kolektivní a individuální. (Cvičené texty).


IV. Intonace a její význam v komunikaci. Jednotlivé složky intonace, jejich působení na posluchače. Co + Proč = Jak.
Veřejný projev. Prezentační dovednosti.
Praktická cvičení: individuální, analýza, komentář připravených výstupů.


V. Hlasová hygiena, zacházení s hlasem, vlivy prostředí, hlasové poruchy, řečové vady.

VI. Specifika hlasového projevu a prezentačních dovedností v učitelské praxi.

V případě omezení výuky ve škole bude zveřejněný link na platformu Google Classroom + Meet, kde budou semináře probíhat online.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK