PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium biologie pro učitele II - MB180P32
Anglický název: Recapitulation of biology II
Český název: Repetitorium biologie pro učitele II
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
RNDr. Martin Černý, Ph.D.
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
RNDr. Alena Kubátová, CSc.
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Mgr. Jan Pinc, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB180P23
Je neslučitelnost pro: MB180P23
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (01.05.2014)
V rámci předmětu bude postupně zopakováno učivo biologie potřebné pro složení SZZ z biologie a didaktiky biologie se zřetelem k současně platnému RVP. Do Repetitoria biologie podle RVP I bude zařazeno učivo: rostliny (morfologie, anatomie, fyziologie, systematika), houby (morfologie, anatomie, fyziologie, systematika) a ekologie (základní pojmy, biosféra, ekosystémy, ochrana ŽP).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (01.05.2014)

Rozsypal S.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2006

Campbell, N.A.: Biologie, Computer press, Brno 2006

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (01.05.2014)

Během semestru se bude psát test z probrané látky. Pro připuštění ke zkoušce je potřeba splnit test na minimálně 60%. Testové otázky v průběžném testu jsou uzavřené s výběrem více odpovědí nebo otevřené. Zkouška samotná má dvě části. V první studenti píší test. Test má uzavřené otázky s výběrem více odpovědí. Studenti kteří test splní na 60% a více přistupují k ústní části zkoušky. V případě neúspěchu u kterékoli části zkoušky je zkouška hodnocena známkou nedostatečně a celou zkoušku je potřeba opakovat.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (01.05.2014)

V průběhu předmětu budou probrány houby (O. Koukol), fyziologie a anatomie rostlin (J. Albrechtová) a systematika rostlin (F. Kolář) a dále základy ekologie (M. Černý). Podrobný sylabus bude zveřejněn na začátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK