PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj – didaktické přístupy - MB180P24
Anglický název: Education for Sustainable Development - didactic approaches
Český název: Vzdělávání pro udržitelný rozvoj – didaktické přístupy
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (31.10.2011)
Předmět přibližuje studentům magisterského studia Přírodovědecké fakulty UK koncept udržitelného rozvoje, který je v současnosti jako kroskurikulární téma, součástí většiny rámcových vzdělávacích programů jak v primárním, tak v sekundární úrovni vzdělávání.
Cílem semináře je představit studentům koncept udržitelného rozvoje, který je v současnosti u nás i celosvětově prosazován na různých úrovních (mezinárodní i národní politické strategie, různé typy národních a mezinárodních nepolitických iniciativ, firemní kultura) a předestřít možnosti, jak tuto problematiku didaktizovat, tedy přenášet na úroveň základních a středních škol.
Vznik tohoto předmětu reaguje na Strategii vzdělávání pro udržitelný, přijatou vládou v roce 2008, která vzdělávání pro udržitelný rozvoj prosazuje ve všech úrovních vzdělávání v České republice.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (09.01.2012)

písemný test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (31.10.2011)

1) Koncept udržitelného rozvoje - historický kontext, současná podoba konceptu, význam indikátorů UR.

2) Udržitelný rozvoj a vzdělávání v mezinárodní a národních strategiích a iniciativách.

3) Udržitelný rozvoj na ZŠ - vztah RVP ZŠ a udržitelného rozvoje, způsoby výuky této problematiky na základních školách.

4) Udržitelný rozvoj na SOŠ a G - vztah RVP G a vybraných RVP SOŠ a udržitelného rozvoje, způsoby výuky této problematiky na SOŠ a G.

5) Udržitelný rozvoj v neformálním vzdělávání - nevládní neziskové organizace, firemní vzdělávání (další vzdělávání pracovníků).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK