PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biotechnologie - MB180P19
Anglický název: Biotechnology
Český název: Biotechnologie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://podklady k přednáškám budou zasílány mailem posluchačům přihlášeným v SIS
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Vyučující: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. (04.10.2020)
Biotechnologie představují interdisciplinární propojení nejrůznějších oborů a disciplín biologických, chemických, biochemických , technických a technologických. Využívají nejnovější poznatky a postupy umožňující alespoň částečné ovlivnění dějů probíhajících v přírodě.
Biotechnologie mají vliv na celou řadu hospodářsky významných odvětví jako je např.zdravotnictví, farmaceutický průmysl, zemědělství. lesnictví a energetika. Stále větší uplatnění nacházejí při ochraně životního prostředí.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. (04.10.2020)

písemný test

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. (04.10.2020)

 

 

Pondělí 11.30 – 13.00, Viničná 7, 2.patro, B2P  (půdní vestavba, od hlavního schodiště vpravo)

 

1.Biotechnologie – úvod

   5.10.2020 (individuálně seznámení s časovým a obsahovým harmonogramem)

   Doc.Dr.M.Švecová, CSc., UK PřF Praha

 

2. Historie a současné trendy ve využívání biotechnologií v různých oborech

   Termín přednášky: 12.10.2020

   Doc.Dr.M.Švecová, CSc., UK PřF Praha

 

3. Biotechnologie a nové přístupy v lesním hospodářství 

   Termín přednášky: 19.10.2020

    Pěstování lesních dřevin in vitro, aplikace nových technologií v pěstování lesa

    Ing. Machová, VÚLHM Jíloviště – Strnady

 

4.Biotechnologie v integrované ochraně lesních   porostů

  Termín přednášky: 26.10.2020

  Ochrana lesních porostů vůči škůdcům ze skupiny hmyzu. Využití insekticidů.

  Doc.Ing.Petr Zahradník, CSc., VÚLHM Jíloviště – Strnady

 

5. Klasické technologie v potravinářském průmyslu (pivovarnictví v praxi)

    Exkurze do Pivovarského domu

    (sraz účastníků před Pivovarským domem v 10.00)

    Termín přednášky: 2.11. 2020  bude upřesněno

   Doc.Dr.M.Švecová, CSc., UK PřF Praha

 

6. Genové manipulace

Termín přednášky: 9.11.2020

Historie a současnost. Technologie  přípravy geneticky modifikovaných rostlinných organizmů (GMO), jejich experimentální využití.  

RNDr. Lukáš Fischer, PhD., UK PřF Praha

 

7.  Mikrobiální technologie v potravinářství

Termín přednášky: 16.11. 2020  a 23.11.2020

Mlékárenské výrobky a potravinářské přísady

Doc.Ing. Lenka Kouřimská,PhD., ČZU Praha

  

8. Biotechnologie v reprodukci  živočichů

Termín přednášky: 30.11.2020

Využití hormonů v reprodukci hospodářských zvířat, oplození in vitro, kultivace embryí a manipulace s nimi ( klonování). Xenotransplantace. Využití biotechnologií při záchraně ohrožených druhů živočichů.

Prof.Ing.J.Petr, DrSc., VÚŽV Praha – Uhříněves

 

9.Transgenní rostliny 

Termín přednášky: 7.12.2020 

Problematika GMO v zemědělství, rizika a přínosy. Objektivní zhodnocení zdravotních a ekologických rizik GMO (živočišné produkty).

Prof.Ing.J.Petr, DrSc., VÚŽV Praha – Uhříněves

 

10. Závěrečný test    

Termín 14.12.2020

Doc.Dr.M.Švecová, CSc., UK PřF Praha

 

11. Technologie zpracování obilnin, výroba mouky a pekařských výrobků

Pekárna Kladno (doprava individuálně autobusem, vlakem)

Termín exkurze: 21.12.2019  nebo 22.12. (9.00 – 15.00 přednáška + praktika)

Doc.Dr.M.Švecová, CSc., UK PřF Praha bude upřesněno

 

12. Mléko a jeho zpracování, praktické ukázky (9.00- 15.00)

Exkurze do chovů hospodářských zvířat ČZU

Termín 5.1.2021 nebo 6.1.2021  

Doc.Ing. Lenka Kouřimská,PhD., ČZU Praha

Doc.Dr.M.Švecová, CSc., UK PřF Praha

sraz ve vestibulu Fakulty přírodních a potravinových zdrojů, ČZU Praha - Suchdol

 

Podmínky k udělení zápočtu: test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK