PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biotechnologie - MB180P19
Anglický název: Biotechnology
Český název: Biotechnologie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://podklady k přednáškám budou zasílány mailem posluchačům přihlášeným v SIS
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Vyučující: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Anotace -
Biotechnologie představují interdisciplinární propojení nejrůznějších oborů a disciplín biologických, chemických, biochemických , technických a technologických. Využívají nejnovější poznatky a postupy umožňující alespoň částečné ovlivnění dějů probíhajících v přírodě.
Biotechnologie mají vliv na celou řadu hospodářsky významných odvětví jako je např.zdravotnictví, farmaceutický průmysl, zemědělství. lesnictví a energetika. Stále větší uplatnění nacházejí při ochraně životního prostředí.
Poslední úprava: Švecová Milada, doc. RNDr. PaedDr., CSc. (30.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

písemný test

Poslední úprava: Švecová Milada, doc. RNDr. PaedDr., CSc. (30.09.2023)
Sylabus

 

 

 

1.Biotechnologie – úvod

   Seznámení s časovým a obsahovým harmonogramem předmětu

   Historie a současné trendy ve využívání biotechnologií v různých oborech

   Termín přednášky: 9.10.2023

   Doc.Dr.M.Švecová, CSc., UK PřF Praha

 

2. Biotechnologie a nové přístupy v lesním hospodářství 

   Termín přednášky: 16.10.2023

    Pěstování lesních dřevin in vitro, aplikace nových technologií v pěstování lesa

    Ing. Machová, VÚLHM Jíloviště – Strnady

 

3. Biotechnologie v integrované ochraně lesních   porostů

  Termín přednášky: 23.10. 2023 

  Ochrana lesních porostů vůči škůdcům ze skupiny hmyzu. Využití insekticidů.

  Doc.Ing.Petr Zahradník, CSc., VÚLHM Jíloviště – Strnady

 

4. Klasické technologie v potravinářském průmyslu (pivovarnictví v praxi)

    Exkurze do Pivovarského domu

    (sraz účastníků před Pivovarským domem v 10.00)

    Termín přednášky: bude upřesněno 30.10.2023

   Doc.Dr.M.Švecová, CSc., UK PřF Praha

 

 

5.  Mikrobiální technologie v potravinářství

Termín přednášky: 6.11. 2023  a 13.11.2023

Mlékárenské výrobky a potravinářské přísady

Doc.Ing. Lenka Kouřimská,PhD., ČZU Praha

 

6. Genové manipulace

Termín přednášky: 20.11.2023

Historie a současnost. Technologie  přípravy geneticky modifikovaných rostlinných organizmů (GMO), jejich experimentální využití.  

RNDr. Lukáš Fischer, PhD., UK PřF Praha

 

 

  

7. Biotechnologie v reprodukci  živočichů

Termín přednášky: 27.11.2023

Využití hormonů v reprodukci hospodářských zvířat, oplození in vitro, kultivace embryí a manipulace s nimi (klonování). Xenotransplantace. Využití biotechnologií při záchraně ohrožených druhů živočichů.

Prof.Ing.J.Petr, DrSc., VÚŽV Praha – Uhříněves

 

 

8.Transgenní rostliny 

Termín přednášky: 4.12.2023   

Problematika GMO v zemědělství, rizika a přínosy. Objektivní zhodnocení zdravotních a ekologických rizik GMO (živočišné produkty).

Prof.Ing.J.Petr, DrSc., VÚŽV Praha – Uhříněves

 

9. Závěrečný test    

Termín 11.12.2023

Doc.Dr.M.Švecová, CSc., UK PřF Praha

 

10. Technologie zpracování obilnin, výroba mouky a pekařských výrobků

Pekárna Kladno (doprava individuálně autobusem, vlakem)

Termín exkurze: 20.12.2023  nebo 21.12.2023 (9.00 – 15.00 přednáška + praktika)

Doc.Dr.M.Švecová, CSc., UK PřF Praha bude upřesněno

 

11. 2.1.2024 Zápočty

Doc.Dr.M.Švecová, CSc., UK PřF Praha

 

Podmínky k udělení zápočtu: písemný  test

Poslední úprava: Švecová Milada, doc. RNDr. PaedDr., CSc. (30.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK