PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základní metody výzkumu v diBi - MB180P04
Anglický název: Basic Methods of the Research in the Didactic of Biology
Český název: Základní metody výzkumu v diBi
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: VECIZ (03.05.2002)
- příprava pojetí obsahu a formy diplomové práce
- zaznamenávání podkladových materiálů k DP - citování literatury
- stručný přehled metod didaktického výzkumu:
metody empirické (pozorování, experiment, dotazníková metoda,
metoda rozhovoru, obsahová analýza pedagogických dokumentů);
metody teoretické; historicko-srovnávací metody
- zaznamenávání průběhu výuky ve škole
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (02.11.2011)

BLÍŽKOVSKÝ, B. 1992. Systémová pedagogika. Ostrava: Amosium servis. 303 s.

LANG, J.aj. 1962. iologická školní technika. [skriptum PřFUK]. Praha: SPN. 257 s.

MOJŽÍŠEK, L. 1984. Vyučovací hodina. Praha: SPN. 236 s.

RYS, S. 1978. Hospitace v pedagogické praxi. Praha: SPN. 147 s.

RYS, S. 1979. Příprava učitele na vyučování. Praha: SPN. 117 s.

ŘEHÁK, B. 1967. Vyučování biologii. 2.vyd. Praha: SPN. 294 s.

SKALKOVÁ, J. 1983. Úvod do metodologie a metod pedag.výzkumu. Praha: SPN. 204 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (08.11.2011)

písemná práce zaměřená na kvantitativní metody výzkumu - návrh dotazníku k vybranému tématu z oblasti biologického vzdělávání, jeho prezentace

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (02.11.2011)

Příprava pojetí obsahu a formy diplomové práce

Zaznamenávání podkladových materiálů k DP - citování literatury

Stručný přehled metod didaktického výzkumu:

metody empirické (pozorování, experiment, dotazníková m.,m. rozhovoru, obsahová analýza pedag.dokumentů); metody teoretické; historicko-srovnávací metody

Zaznamenávání průběhu výuky ve škole

Záznamový list průběhu vyučovací jednotky (záměr, princip, postup, vyhodnocování, grafické znázornění průběhu výuky)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK