PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ochrana člověka za mimořádných událostí - cvičení - MB180C40
Anglický název: Protection of population during extraordinary situations - practice
Český název: Ochrana člověka za mimořádných událostí - cvičení
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [DS]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Jde o prakticky zaměřený předmět.Výuka bude nově probíhat MIMO FAKULTU. Předpokládané náklady do 650,- Kč (ubytování, strava, doprava). Pro konání kurzu je nutné přihlášení alespoň 10 studentů!
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Pinkr
Korekvizity : MB180P25
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Cílem je praktické procvičení teoretických poznatků získaných v průběhu přednášek kurzu v ZS. Terénní cvičení umožní studentům automatizaci základních reakcí na neočekávané podněty vyvolané mimořádnou událostí či krizovou sekvencí. Součástí praktického cvičení bude i aplikace základních pravidel ochrany jedince a kolektivu v kontrolovaných podmínkách simulujících reálné situace různých druhů přírodních i antropogenních jevů. Součástí semináře bude intenzivní praktická výuka předlékařské první pomoci se zaměřením na traumatologii. Terénní cvičení bude rámováno teoretickým blokem spojeným s evaluací činností.
Poslední úprava: Havlová Michaela, Mgr. (05.02.2013)
Požadavky ke zkoušce

100% aktivní účast na cvičení vč. terénní části

správné řešení cvičných situací

vyplnění testů a dotazníků na začátku a konci výuky

Poslední úprava: Havlová Michaela, Mgr. (05.02.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK