PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ochrana člověka za mimořádných událostí - cvičení - MB180C40
Anglický název: Protection of population during extraordinary situations - practice
Český název: Ochrana člověka za mimořádných událostí - cvičení
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [dny/semestr]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Jde o prakticky zaměřený předmět.Výuka bude nově probíhat MIMO FAKULTU. Předpokládané náklady do 650,- Kč (ubytování, strava, doprava). Pro konání kurzu je nutné přihlášení alespoň 10 studentů!
Garant: Mgr. Tomáš Pinkr
Korekvizity : MB180P25
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (05.02.2013)
Cílem je praktické procvičení teoretických poznatků získaných v průběhu přednášek kurzu v ZS. Terénní cvičení umožní studentům automatizaci základních reakcí na neočekávané podněty vyvolané mimořádnou událostí či krizovou sekvencí. Součástí praktického cvičení bude i aplikace základních pravidel ochrany jedince a kolektivu v kontrolovaných podmínkách simulujících reálné situace různých druhů přírodních i antropogenních jevů. Součástí semináře bude intenzivní praktická výuka předlékařské první pomoci se zaměřením na traumatologii. Terénní cvičení bude rámováno teoretickým blokem spojeným s evaluací činností.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (05.02.2013)

100% aktivní účast na cvičení vč. terénní části

správné řešení cvičných situací

vyplnění testů a dotazníků na začátku a konci výuky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK