PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů - MB180C31
Anglický název: Activating methods and forms of teaching in science subjects
Český název: Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/36 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180C31A
Vysvětlení: Výuka předmětu začíná 14.2.2022.
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB180C31A, MB180P16
Je neslučitelnost pro: MB180C31A, MB180P16
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Termíny LS 2021.docx RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (13.02.2022)
Metody výuky a organizační formy představují účinný nástroj učitele, díky kterému může vést výuku svých hodin; pokud navíc používá takové metody a formy, které žáky motivují a stimulují k práci, pak žáci pracují v hodinách nejen efektivně, ale zároveň s chutí. Studenti se v tomto předmětu naučí přemýšlet o metodách a formách, vhodně je navrhovat a aplikovat ve své budoucí výuce (nejen) biologie; to vše v soualdu se současnými trendy a požadavky kurikulárních dokumentů.
Současně si sami účastníci metody a formy vyzkouší - a to jak z pozice žáka, tak i z pozice vyučující/ho. Zároveň budou prezentovány možnosti pro online výuku či distanční potřebu vzdělávání.

Deskriptory
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (22.04.2012)

Moderní metody vhodné do výuky nejen biologie.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (31.10.2020)

Altmann, A.: Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN: Praha, 1975.

Čapek, R.:Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod. Grada: Praha, 2015.
Hrabal, V. a kol.: Testy a testování ve škole. UK PedF: Praha, 1994.
Kalhoust, Z., Obst, O a kol.: Školní didaktika. Portál: Praha, 2002.
Lazarová, B.: Netradiční role učitele. Paido: Brno, 2005.
Petty, G.: Moderní vyučování. Portál: Praha, 1996.
Skalková, J.: Obecná pedagogika. ISV: Praha, 1999.
Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. (Východiska a nové metody v praxi). Praha: Portál 1999.
Vzdělávací programy: Základní škola, Obecná škola, Národní škola

Rámový vzdělávací program ZŠ / G
Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha)
Státní program EVVO
Učebnice přírodopisu pro základní školy
Učebnice biologie pro střední školy

http://www.nuv.cz/eqavet/online-vzdelavani

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

https://www.facebook.com/prirodovedci.cz/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (13.02.2022)

1. předmět běží jako rozvrhovaný v pravidelné výuce - povolená 1 absence;

2. navrhnout a předvést námět ke zvolenému tématu pro výuku biologie na SŠ (a jeho úprava pro přírodopis na ZŠ) - a to v předepsané podobě, kterou obdržíte na úvodní lekci kurzu

3. návrhy zaměřeny i na případnou onlinizaci výuky

4. kooperace a skupinová práce v rámci předváděných aktivit, reflexe a evaluace aktivit

5. aktivní účast pří výuce

6. esej - zhodnocení/osobní pohled na aktivizaci ve školním prostředí pomocí studijního deníku

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (12.02.2020)

1. Seznámení s teroriemi učení, aktuálními trendy ve výuce (nejen) přírodovědných předěmtů dle koncepce kurikulárních dokumentů.

2. Přehled výukových metod a organizačních forem s ohledem na jejich aktivizační potenciál pro žákovo učení.

3. Konkrétní praktické ukázky výukovyých metod a forem, při nichž jsou aktivní sami účastnícu kurzu.

4. Konkrétní praktické ukázky výukovyých metod a forem připravené účastníky kurzu.

5. Reflexe a evaluace výukových metod a organizačních forem.

6. Reflexe a evaluace kurzu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. (01.02.2022)

Předmět nebude vyučován, bude-li přihlášených pět a méně studentů. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK