PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Komplexní přírodovědná exkurze - MB180C12
Anglický název: Complex Scientific Excursion
Český název: Komplexní přírodovědná exkurze
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. (06.01.2021)
Komplexní přírodovědné exkurze propojují vědomosti a dovednosti z biologických oborů ( botanika, zoologie) s obory geologickými ( geologie, paleontologie a petrografie). Exkurze jsou efektivní organizační formou pro využití teoretických vědomostí v praxi. Exkurze jsou obsahově rozmanité a jsou zaměřeny na prezentaci velkoplošných i maloplošných chráněných území. Dále pak na ukázky záhradní architektury s modelovým využitím zahrad Pražského hradu.K exkurzím jsou poskytnuty tištěné i elektronické materiály.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. (06.01.2021)

Literatura:
 
Švecová, M. 2002. Exkurze - propojení teoretické a praktické složky výuky na vysoké
škole. In: Dlouhá, J. [ eds.].: Aktivizující formy práce na vysoké škole, Praha, CUK.
Švecová, M., Matějka, D. 2017. Přírodní a kulturní dědictví. Praha: Nakl.Dr.Ženka, 80 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. (06.01.2021)

aktivní účast na exkurzích

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. (23.01.2022)

 

KOMPLEXNÍ PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE 2022                                         

Termín:  19.-21. květen 2022 (čtvrtek – sobota)

Organizační pokyny:  

Na exkurzi je nutné se zapsat do SIS (max. 20 účastníků)

Podrobnější informace na adrese: natur.svec@seznam.cz                   

Harmonogram:

Zahrady Pražského hradu a městská zeleň,

Černínská zahrada (Černínský palác)  

19.5.2022 (čtvrtek)                                                                          

Sraz účastníků:          9.00  zastávka tramvaje Pražský hrad, tram č. 22,20 

Vedení exkurze:       oborová didaktika, zahradní architektura   

                                                         doc. M.Švecová, CSc.

                                     Pražský hrad - národní  kulturní památka ČR (historické

                                     souvislosti)

                                                         Mgr.I. Horychová

 

Barrandovy skály, Chuchelský háj (Prokopské údolí)

20.5.2022 (pátek)

Sraz účastníků:          Hlubočepy  (zastávka tram.12,20 směr Barrandov)

                                  v 8.30

Vedení exkurze:         oborová didaktika, ekologie, environment

                                                         doc. M.Švecová

                                     oborová didaktika, geologie:

                                                         RNDr. D Matějka, CSc.

CHKO Český Kras   

21. 5. 2022 (sobota) 

Odjezd vlaku:             ze Smíchovského nádraží nebo Hlavního nádraží, výstupní

                                  stanice Karlštejn (odjezd vlaků  podle aktuálního jízdního

                                  řádu)

                                  začátek exkurze 9.00 (sraz nádraží Karlštejn)

Vedení exkurze:                                                                                        

                                  oborová didaktika, ekologie, ekosystémový management

                                                          doc. M.Švecová

                                  ochrana přírody, geologie

                                                          RNDr. I Jančaříková

                                  kulturní dědictví, historické souvislosti

                                                        Mgr.I. Horychová

                              

 

 

Další informace: Zápočty budou zapisovány po ukončení poslední exkurze. V jednání prohlídka Černinského paláce – sídla ministerstva zahraničí a České komise pro UNESCO.

                                                                                              

                                                                                                  Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

19.1.2022                                                                                                            garant exkurze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK