PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Souvislá pedagogická praxe - mimoškolní výukové programy - MB180C09C
Anglický název: Teaching Practice - out-of-school Educational Programs in Science subjects (for one-subject study)
Český název: Souvislá pedagogická praxe - mimoškolní výukové programy
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/2 [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
RNDr. Irena Chlebounová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)
Během této pedagogické praxe získá student zkušenosti s přírodovědně a environmentálně zaměřenou výukou v mimoškolním prostředí a s chodem mimoškolních vzdělávacích institucí. Po individuální dohodě s garantkou předmětu probíhá praxe ve vybrané mimoškolní vzdělávací instituci, např. ve středisku ekologické výchovy, muzeu, zoologické zahradě, botanické zahradě, domu dětí a mládeže apod. Po dohodě lze tuto praxi absolvovat i na přírodovědně zaměřeném táboře nebo soustředění, na pobytovém školním kurzu nebo expedici, ve školním přírodovědném kroužku apod.
Podle možností konkrétní instituce probíhá tato praxe blokově, zpravidla v rozsahu 2-4 týdnů, nebo průběžně během jednoho semestru. Student pracuje pod vedením zkušeného lektora nebo jiného pedagogického pracovníka dané instituce.
Student se během této praxe absolvuje náslechy, aktivně se podílí na výuce jako lektor nebo pomocný lektor a zapojí se i do dalšího běžného provozu instituce (např. příprava učebních pomůcek a materiálu, údržba sbírek, péče o chovy, evaluace výukových programů apod.). Doporučený rozsah je 6-8 hodin náslechů a 16-20 vlastní výuky + příprava.
Z absolvovaných náslechů, výuky i další práce student zpracuje podrobné záznamy a spolu s přípravami na výuku je po skončení praxe předloží ke kontrole. V případě distanční výuky pomáhá s online aktivitami a jejich přípravou i následnou evaluací.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (04.10.2020)

Student si vede pedagogický deník, odevzdá přehled uskutečněných aktivit včetně jejich přípravy a evaluace, účastní se informační schůzky, reflexní schůzky a zápočtové schůzky (v případě distanční výuky vedené online formou přes Google Meet), odevzdá všechny požadované dokumenty včetně souhrnného hodnocení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK